МЕТАМОРФОЗА И ЖЕЛАНИЕ Боян Манчев

Културният център на СУ „Св. Климент Охридски” и Семинар за хуманитаристи ви канят на публична лекция на Боян Манчев на тема: МЕТАМОРФОЗА И ЖЕЛАНИЕСъбитието е част от цикъла: „Повторение и митологии: как (не) обясняваме трансформациите?“

От март 2015 година стартира цикъл от ежемесечни публични лекции, организирани от Семинар за хуманитаристи и подкрепени от Културния център на СУ, на тема „Повторение и митологии: как (не) обясняваме трансформациите?“. Вдъхновени от (но не и ограничени до) твърдението на Витолд Гомбрович „Чрез повторение, повторение най-неусетно се създава всяка митология“, водещо за тези срещи е сговарянето на разнопосочни хуманитарни перспективи към различието и множествеността; опитът да се разбере как се раждат митологиите и къде откриваме трансформациите.

На третото събитие от поредицата Боян Манчев ще изнесе лекция на тема „Метаморфоза и желание“. В нея той ще предложи по-нататъшно развитие на проекта за „философия на метаморфозата“ с оглед на централния философски въпрос, въпросът за желанието. Концептуалната операция ще бъде осъществена чрез метода на философската фигурология, на основата на прочита на няколко енигматични митични фигури.

Семинар за хуманитаристи е свободна дискусионна среда за докторанти и магистранти хуманитаристи, отворена за всички със сходни интереси. От април 2014 г. участниците в него се събират ежеседмично (понеделник, 18:30 ч., ауд. 149, Централна сграда, Ректорат), за да си помогнат с обратна връзка в неформална обстановка и в по-разширен хуманитарен контекст. Дискусиите са два типа: по избрана тема за обмяна на опит или по конкретно представено изследване. Серията публични лекции „Повторение и митологии” е замислена като трети вид срещи, насочени към по-широка академична аудитория и поставящи силен акцент върху интердисциплинарността.

seminAr_3