ДИГИТАЛЕН СВЯТ

Съвместна изложба на дигитална графика

С участието на: проф. Буян Филчев, д-р Снежина Бисерова, Майя Чолакова, доц. Анна Цоловска, Явор Грънчаров, Майа Антова, Виолета Апостолова, Красимира Дренска, Елисавета Въчева, Калина Миланова, Калина Мартинова, Иво Митов, Борислава Борисова, Цветелина Деничина, Милена Банковска, Адриан Стайков, Здравко Харизанов, Марина Александрова, Александър Байтошев и Цвета Петрова

Куратор: докт. Цвета Петрова, Катедра „Изобразително изкуство“, ФНПП

Изложбата „Дигитален свят“ ще представи многообразието на дигиталната графика – от художествените фотографии, обработени с помощта на софтуерен продукт, през колажираните и обработени стари графики, до изображенията, създадени изцяло в компютъра; от малкоформатните графични форми до големите принтове.

В хода на своето развитие графиката се адаптира към технологичния напредък, а художниците-графици винаги се възползват от предоставените им нови технологични възможности.  Тяхната работа е не само търсене на художествено въздействие, но и до голяма степен овладяване на даден материал. Последният етап от историята на графиката разглежда дигиталната епоха и дигиталната графика (CGD – Компютърно-генериран дизайн). Изключително разнообразна като пластичен език, интересна за публиката и за специалистите, дигиталната графика  бързо набира скорост и става все по-разпространена сред художниците. В сравнение с класическите графични техники, тя е по-достъпна и разпространена и сред творящите в сферата на живописта, скулптурата, декоративните изкуства и др.

В настоящата изложба участват преподаватели и студенти от специалност „Изобразително изкуство“ към ФНПП, СУ „Св. Климент Охридски“. Всеки от тях представя своето собствено виждане към дигиталната графика, а общото е принципът на творческа работа – с помощта на компютъра.

На откриването ще бъде прожектиран кратък видео-материал за развитието на дигиталната графика.


Изложбата е съпътствана от кръгла маса на тема „Дигиталните технологии в графичното изкуство – граници и възможности, теория и практика“, която цели да проблематизира границите на дигиталната графика и да се опита да даде отговор на въпроса кое се приема за оригинален графичен отпечатък и кое не.

Всеки от участниците ще сподели личния си опит в областта и ще представи снимков материал, като ще бъде оставена възможност за дискусия с публиката.

24 юни, сряда, 10:30 часа / Огледална зала

Модератор: Цвета Петрова

Участници: проф. Буян Филчев, проф. Петер Цанев, проф. Светозар Бенчев, Албена Спасова, Галина Павлова