ПАРАЧОВЕШКОТО ГРАЦИЯ И ГРАВИТАЦИЯ

Двудневен форум в чест на проф. Миглена Николчина

Това е движението, което разкрива нарушаването на грацията, неграциозността, появяваща се помежду бога и марионетката. Тази неграциозност е приписана на смутената от съзнанието гравитация. Тя е мястото на раздвоение, отворено между бога и марионетката и заето от човека (и човешкото съзнание) като сцена на изгубената грация. Най-сетне идва движението, което обещава възвръщане на грацията.

Миглена Николчина, „Вдлъбнатото огледало. Аспекти на парачовешкото у Клайст и Рилке“, Критика и хуманизъм, извънреден брой/ 2006, 74.

Не вярваме в суеверието на юбилеите, но шестдесетгодишният юбилей на професор Миглена Николчина е прекрасен повод да се засвидетелства уважението към многостранното й творчество, което създава, споява и поддържа общности, допринася за въвеждането на нови проблематики, нови въпроси и нови перспективи. Като човек на науката, като преподавателка, като авторка на поезия и проза, в продължение на повече от тридесет години Миглена Николчина разпитва и обговаря границите на човешкото, стои в основата на стотици начинания, пресича пределите на дисциплини и полета. Форумът Парачовешкото: грация и гравитация е покана хубавите разговори, които тя винаги е провокирала и вдъхновявала, да продължат.

Онова, което минава като безпокойство през книгите на Миглена Николчина е разбирането, че няма как да се породи истинско мислене без памет, но също така и тревожното питане: къде са местата и средите, които интензифицират критическата мисъл днес. Това, което може да разчетем както в теоретичните, така и в творческите й практики, е грижа за настоящето, грижа за произвеждане на идното, грижа за презареждане на социалното въображение. И главното: поставянето на човешкото като незавършен проект и дирене на нови гравни и антигравни полета пред него.

С участието на:

Албена Стамболова, Александър Кьосев, Амелия Личева, Ангел Ангелов, Боян Манчев, Дарин Тенев, Деян Деянов, Диана Атанасова, Екатерина Йосифова, Еньо Стоянов, Камелия Спасова, Мария Калинова, Морис Фадел, Надежда Александрова, Надежда Радулова, Невена Панова, Огнян Ковачев, Цветанка Хубенова, Чавдар Парушев и др.

Сряда, 11.10.2015 г.

16.00-16.10 Откриване: Александър Кьосев, Амелия Личева

16.10-16.25 Боян Манчев. Новата Пандора. Миглена Николчина и преобразяването на човека

16.25-16.40 Амелия Личева. Поезията на Миглена Николчина: тъга и възвисяване

16.40-16.55 Екатерина Йосифова. Миглена написа: И само оня да ме следва е роден,/който – в звездите вгледан – се усмихва

16.55-17.15 Дискусия, модератор: Камелия Спасова

17:15-17:30 Почивка                                                                                        

17.30-17.45 Цветана Хубенова. Земята на намерените феи

17.45-18.00 Морис Фадел. Аскетичното у Миглена Николчина

18.00-18.10 Дискусия, модератор: Мария Калинова

18.10-18.25 Еньо Стоянов. Наратив и алгоритъм при видеоигрите

18.25-18.40 Чавдар Парушев. Една литературно-теоретична двойка: Станислав Лем и Миглена Николчина

18.40-18.50 Дискусия, модератор: Дарин Тенев

Четвъртък, 12.11.2015 г.

17.00-17.15 Надежда Радулова. По ръбовете на себе си

17.15-17.30 Ангел В. Ангелов. Бележки по полетата на книгата на Миглена Николчина Изгубените еднорози на революцията

17.30-17.40 Дискусия, модератор: Дарин Тенев

17.40-17.55 Надежда Александрова. Българските авторки на любовни писма през Възраждането

17.55-18.10 Диана П. Атанасова. Годеница и невеста: женското мъченичество като трансформация на социални роли

18.10-18.25 Невена Панова. Поезията и поетът в творчеството на някои старогръцки поети

18.25-18.40 Дискусия, модератор: Камелия Спасова

18.40-19.00 Почивка

19.00-19.15 Албена Стамболова. Утопии v/s Фрактали

19.15-19.30 Деян Деянов. Как е възможно нехегелово снемане? (στέρησις и Aufhebung: скица на проблематиката)

19.30-19.45 Огнян Ковачев. Лъжец или светец? Повествователна ирония в Декамерон

19:45-20.00 Дискусия, модератор: Дарин Тенев и Камелия Спасова