Спящи

Изложба – рисунки на проф. Бисера Вълева

Настоящата изложба на Бисера Вълева в двете зали на Галерия „Алма Матер“ продължава традицията за участие на катедра „Изобразително изкуство“ към Факултет по начална и предучилищна педагогика в културната програма около празничните Климентови дни в СУ. Основният визуален носител в „Спящи“ е хартията, присъстваща в творбите на проф. Вълева по различен начин – от фигуративни рисунки до голямоформатни колажи, на пръв поглед, обединени, от цветни, абстрактни гвашове.

Авторката намира вдъхновение за тази изложбата във философията и емоциите, вплетени в поезията на Христо Фотев:

И нощите са стъклено студени. /И въздуха не омагьосва никого./Земята е сама за себе си. /Луната е сама за себе си. /И всички сме сами за себе си /във нощите на януари. /И струва ни се, че измислица – /чудесна и велика, но измислица – /са били и тревите, /и цветята, /и дърветата….”

В сънищата става размиване на границите, състояние, в което реалността и фикцията разменят местата си. Сънят е отражението, а то – същността на нещата, материализиране на желанието, на бягството, неудовлетворението и мимолетността. В експозицията силно застъпени са колажите, именно в качеството им на овеществена преходност. Преходните абстрактни отражения, макар и цветни, са ефимерните същности на застиналите спящи фигури, материално изразени в живописта.. Но спираме описанието дотук, защото няма – „..никакво спасение във думите!“  (Хр. Фотев)
_DSC5239

Бисера Вълева завършва специалност „Стенопис” при проф. Мито Гановски в НХА (1991), става доктор по педагогика (2005) и професор по „рисуване и композиция” (2013) в СУ „Св. Климент Охридски”; редовен преподавател в специалност „Изобразително изкуството” (ФНПП, СУ) и хоноруван в НХА по дисциплината „Живопис” в специалностите „Графика” и „Книга и печатна графика”. Прави няколко творчески специализации: 2005 г. „Cite Des Arts“, Париж;  2012 г. – „La Escosesa“, Барселона;  2014 г. – Oberpfälzer Künstlerhaus, Швандорф, Германия. Носител е на няколко награди по време на следването си и в следващата си творческа дейност.

Бисера Вълева работи в областта на живописта – кавалетна и монументална, като има специален интерес към работата върху хартия. Член е на СБХ, от дипломирането си досега участва активно в редица съвместни изложби, организирани от Съюза, както и от частни галеристи, фондации и международни проекти. Има над 30 самостоятелни изложби в България и чужбина, 7 монументални реализации в България (обществени и частни сгради).

Нейни работи са притежание на НХГ, държавни галерии, частни сбирки както в България, така и в Македония, Румъния, Русия, Германия, Великобритания, Кипър, Молдова, САЩ, Канада, Испания, Франция, Гърция, Сърбия, Черна Гора, Босна и Херцеговина и др.