Повторение и образователни модели Семинара за хуманитаристи

Панел „Социология“, част от лекционно-семинарния цикъл „Повторение и модели: трансформации“. 

Гост-лектори: Петя Кабакчиева и Тодор Христов 

През зимния семестър на академичната 2015–2016 година Семинарът за хуманитаристи организира дискусионен цикъл „Повторение и модели: трансформации“ като продължение и разгръщане на лекционната поредица „Повторение и митологии“.

Вторият панел от цикъла, озаглавен „Повторение и образователни модели“, ще бъде ориентиран към областта на образованието и образователните политики, разгледани от социологическа перспектива. В първата част доц. д-р Петя Кабакчиева (ФФ, СУ) ще представи изследователски проект „Клопката на (не)подвижността“, фокусиран върху все по-актуалните образователните проблеми, възникващи вследствие от нарастващата мобилност на населенията в България и ЕС. Критически поглед към тези становища ще предложи доц. д-р Тодор Христов (ФСлФ, СУ), който ще потърси властовите ефекти, които идеята за мобилност може би крие.

Двамата лектори ще поставят за дискусия актуални въпроси на средното образование като нарастващата маргинализации на части от българското население, стигматизацията и институционалното пренебрегване на икономически и етнически малцинства, проблемите, които нарастващата мобилност създава за образователния процес, но също така и възможните решения, които подсказва.

Втората част на панела ще протече като дискусия с участието на Семинара за хуманитаристи и публиката, като в хода на тази дискусия ще се опитаме да предложим възможни практически изходи от „клопката на (не)подвижността“. 

Програма:

14:00–15:30 Лекции:

  • „Националната държава и твърдият канон“ – доц. д-р Петя Кабакчиева (катедра „Социология“, ФФ, СУ)
  • „Гъвкавостта като управляемост“ – доц. д-р Тодор Христов (катедра „Теория на литературата“, ФСлФ, СУ; катедра „Социология и науки за човека“, ПУ)

15:30–16:00 Кафе пауза

16:00–18:00 Дискусионен модул:

  • модератор Богдана Паскалева
  • дискутанти от Семинар за хуманитаристи

Цикълът открити семинари „Повторение и модели: трансформации“ цели да постави на фокус различни проблемни полета, разклонявайки общата тема в три научни направления. Разглеждането им ще се осъществи в рамките на три отворени семинара, които да работят в по-тесните рамки на филологията, културологията и социологията, като ще търсим по-скоро пресичане на тези дисциплинарни полета, отколкото строго удържане на границите им.

Семинар за хуманитаристи е свободна дискусионна среда за докторанти и магистранти хуманитаристи, отворена за всички със сходни интереси. От април 2014 г. участниците в него се събират ежеседмично (понеделник, 18:15 ч., ауд. 149, Централна сграда, Ректорат), за да представят и обсъждат работата си в неформална обстановка и в по-разширен хуманитарен контекст. Повече за дейността на Семинара на адрес: https://huseminar.wordpress.com/