ИЗКУСТВА И ПАМЕТ Премиера на сп. Пирон # 11

С участието на:

Главен редактор: проф. Александър Кьосев
Водещ броя: Моника Вакарелова
Представящ броя: д-р Кирил Василев

Подобно на самата памет, която е винаги селективна, основаваща се на един било то преднамерен, било то несъзнаван подбор, новият брой на Пирон представя част от текстовете, прочетени и дискутирани на провелата се през зимата на 2014 година конференция „Изкуства и памет (ХХ – ХХІ век)”, четвъртата от серията ежегодни конференции, посветени на културната история на съвременността. Още повече, както паметта е функция на настоящето, а по този начин и видоизменящ поглед към миналото, така и тук, съ-поставени в нова рамка и логика, тези текстове създават нова динамика, позволяват да се разгърнат неочаквани връзки и значения, обертонове, „предвидени, но незаписани в партитурата”.
За да отрази тази ситуация, редакцията на Пирон избра да „фокусира” броя, включително чрез подбора на представените в него преводи, върху силния епистемологичен залог на типичното за паметта (за разлика от историята) монтажно сродяване на различни по отдалеченост пространства, времена, образи.

Броят съдържа текстове на:
Адриана Ковачева; Богдана Паскалева; Галина Георгиева; Диляна Филипова; Димитър Божков; Димитър Вацов; Камелия Спасова; Мария Делчева; Милена Якимова; Силвия Петрова; Стефан Иванов; Стоян Ставру; Христиан Йовчев.

Преводни текстове:
Аби Варбург, „Въведение“ към Атлас Мнемозина (варианти A, B, C, D, E);
Бенджамин Бъкло, „Атласът на Герхард Рихтер: аномичният архив“;
Джорджо Агамбен, „Нимфи“;
Жорж Диди-Юберман, откъс от „Атлас, или неспокойната весела наука“.