Филмови плакати от 30-те до 80-те години на ХХ век

Регионалният исторически музей – Шумен и Културният център на СУ „Св. Климент Охридски“ представят колекция на Регионалния исторически музей – Шумен.

Регионалният исторически музей (РИМ) на гр. Шумен притежава една от най-богатите колекции на киноафиши в страната за периода от 30-те до края на 80-те год. на XX в.; общият им брой е 2280. Уникалната колекция е събирана от шуменеца Ростислав Бакалов, „пленник на седмото изкуство” и признат за „чудак“, отдал се на кинематографията. Той е и автор на единствените в Европа ръкописни киносписания „Кино-вести“, издавани през 1929 г. След неговата смърт музеят откупува от наследниците събраното богатство.

Настоящата изложба включва близо 100 плаката и представя киноафиши на едни от най-известните световни и български филми. В експозицията ще можете да видите афиши на: „Треска за злато” (1925), „Момичето от север”(1927), „Тарзан” (1932), „Клетниците” (1933), „Така целува Фернандел” (1941), „Чапаев” (1934), „Петър Велики” (1937), „За цял живот” (1930), „Прилепът” (1940), „Крачун и Малчо смели моряци” (1940) и мн. др., като и плакатите на първите български филми, произведени след 9.09.1944 год.: „ Ще дойдат нови дни”(1945), „Калин Орелът”(1950), „Под игото”, (1952), „Героите на Шипка”(1954) и др.

Изложбата дава и възможност да се проследи развитието на графичната традиция през миналия век. В болшинството си, киноафишите са направени на принципа на литографията, което ги прави изключително ценни и интересни. Ярките им цветове и красивите им образи показват духа на времето.