София идеология, градоустройство и живот през социализма

Представяне и обсъждане на книгата на Елица Станоева

С участието на Росица Генчева, Тодор Христов и Момчил Христов

Книгата на Елица Станоева е история на София като социалистически град в пресечената точка на партийната идеология, градоустройствения процес и нормите на социалистическия начин на живот. Но тя е история не само на града, а и на българския социализъм: политиките на партията-държава и институционалните разногласия; утопичните послания на пропагандата и не така безметежното всекидневие; ударното строителство и безкрайното изоставане от плана; прогреса на безименните маси и криволичещите колективни и индивидуални пътища; големите цели и прозаичните и упорстващи проблеми. Изследването насочва прожектора си преди всичко към столичния център и неговата неспирна „социалистическа реконструкция“ – в градоустройствените, архитектурните и монументалните проекти, но и в сценария на публичните ритуали и на всекидневните практики. 

Елица Станоева e доктор по история (Технически Университет на Берлин, 2013), специализирала в научни институти в Берлин, Лайпциг, Виена, Констанц и Потсдам. Понастоящем работи в Европейския университет във Флоренция в рамките на изследователския проект Looking West: The European Socialist Regimes Facing Pan-European Cooperation and the European Community

FACEBOOK EVENT