7 април / Премиера на новия брой на списание „Критика и хуманизъм”

Културен център на СУ „Св. Климент Охридски”

Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София

Ви канят на:

Премиера на новия брой на списание

Критика и хуманизъм

Младежки култури на социализма и постсоциализма: лайфстайл, конформизъм и протест

(кн. 43, бр. 1-2/2014)

 

7 април 2015, 18:00 часа                                    

Нова конферентна зала, Ректорат на СУ

 

Водещи броя: Елица Станоева и Том Джунс

Броят ще бъде представен отд-р Росица Генчева (НБУ) и д-р Галина Гончарова (СУ)

 

 

Настоящият брой на сп. „Критика и хуманизъм” се фокусира върху темата за младежките култури, разполагайки ги в сивата зона между политично и аполитично, където се размиват границите между стремежа към дистинкция въз основа на лайфстайл и ангажимента с политическа кауза. В две тематични рубрики броят съпоставя анализи на български и международни автори, които се занимават с различни аспекти на младежките култури в социалистическия и постсоциалистическия контекст. Първата рубрика разглежда контракултурите по време на държавния социализъм, извеждайки на преден план най-вече бунтарските им измерения, докато втората рубрика измества фокуса си към постсоциалистическия период и пренастройва изследователската си оптика към лайфстайл компонента на младежките култури и утаените в него конформистки или съпротивителни енергии спрямо социалните и политическите структури. Финалната рубрика на броя „Съвременни критики на капитализма“ предлага критичен поглед върху условията за криза в рамките на капиталистическата икономика днес, както и върху възможностите за мобилизиране на продуктивни протестни движения и съпротиви срещу нея.

Автори в броя са Глеб Ципурски, Михаил Груев, Марко Зубак, Том Джунс, Ана Собрал, Светлана Стивънсън, Кристина Димитрова, Николай Николов, Ружа Смилова, Нанси Фрейзър и Боян Знеполски. Броят съдържа също запис на дискусия с участието на Деян Деянов, Александър Кьосев, Миглена Николчина, Андрей Райчев и Ангел Ангелов, интервюта с Нанси Фрейзър и Ейми Алън, проведени от Димитър Вацов, както и представяне на онлайн изданието „Баница” от двама от редакторите му –Николай Николов и Рая Раева.

footer