Нагласи на мюсюлманите в България – 2016

Дискусия и представяне на резултатите от изследване на „Алфа рисърч“ и НБУ  

С участието на:
Доц. д-р Боряна Димитрова („Алфа рисърч”) – изявен български социолог и ръководител на престижна социологическа агенция. Активно е ангажирана с проучване на обществените нагласи на българските граждани.
Проф. Евгения Иванова, д.н. (НБУ) – дългогодишен изследовател на мюсюлманските общности в България и на политиките по отношение на тях. Има множество публикации по темата.
Доц. д-р Михаил Иванов (НБУ) – утвърден изследовател и експерт на малцинствената проблематика в България. Съветник по малцинствените въпроси на президента Ж. Желев и университетски преподавател с изграден авторитет и множество публикации.
Доц. д-р Соня Хинкова (НБУ) – утвърден изследовател и експерт по международни отношения и външна политика. В рамките на проекта изследва динамиката на международната среда и влиянието на външните фактори върху нагласите на българските мюсюлмани.

Модератор: проф. Александър Кьосев (СУ)

Изследването е проведено в периода май – ноември 2016 г. с количествена (социологическа агенция „Алфа рисърч”) и качествена (НБУ) методика. С разширен въпросник и разширена извадка (със специален фокус върху някои ромски гета), то повтаря предишното изследване на същия екип от 2011 г. и съдържа поредица от сравнителни индикатори, което позволява да се откроят съществени тенденции в мюсюлманската общност на фона на драматичните събития в света и региона през изминалия период.

Пет години по-късно реалността е значително променена както във външнополитически план (значителната динамика в Близкия Изток – политическа и военна, обособяването на Ислямска държава и третирането на исляма като световна заплаха), така и във вътрешнополитически (наказателните дела, в които български мюсюлмани са подсъдими за „престъпления против републиката“, както и разцеплението в ДПС и последствията, които то би породило за отношенията с република Турция). Засилващите се емигрантски потоци, чиито участници са предимно мюсюлмани, също формират нови нагласи и „сблъсъкът на цивилизациите“ започва да изглежда съвсем близка перспектива. Свидетели сме на процес, в който страхът от „другите“ провокира агресията на мнозинството, а тя, от своя страна, предизвиква капсулиране на малцинствата и потенциална обратна агресия. Този процес е познат на изследователите, но сега разликата в мащабите е значителна.

Именно влиянието на тези драстични промени върху нагласите на мюсюлманите в България е във фокуса на новото изследване, което цели да фиксира различната ситуация. То отчита динамиката в нагласите, а също така – възможностите за създаване на среда за разпространение на ислямизъм.

Количественото изследване е осъществено с финансовата помощ на фондация „Конрад Аденауер“.

FACEBOOK EVENT