Контекст и контекстуализации Премиера на брой 14 на списание „Пирон”

Водещ броя: Симеон Кюркчиев
Главен редактор: проф. Александър Кьосев
Представящи броя: проф. Александър Кънев и доц. Цветелин Степанов

Настоящият брой на сп. „Пирон“ с тема „Контекст и контекстуализации“ разгръща проблема за контекста в две основни линии.
На първо място е теоретичният залог за разбирането на контекста, за контекстуализирането на това понятие и овладяването му от езикова, епистемологична и онтологична перспектива. Контекстът като нещо, което удържа иманентно противоречие, което постоянно се изплъзва по собствената си периферия. Самото мислене за контекста е контекстуално, винаги потопено в определена перспектива, поглед, ракурс, винаги в процес на стабилизиране на определени значения за сметка на други, на маргинализиране на определени видимости за сметка на други.
Втората линия е насочена към практическото боравене с контекста – едновременно като обект и като инструмент, като изследователска стратегия. Водещ е въпросът за това как контекстуализираме събития, които искаме да разберем, контекстът даден ли е или конструиран. Интерес представлява тъкмо начинът, по който избираме кое от безкрайния поток на събитията да бъде извадено и впоследствие описано и осмислено. Как се прави описание на събитие или, казано най-директно, как се прави диагностика на настоящето.

СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОЙ 14:

Симеон Кюркчиев – Уводни думи
Александър Кьосев – „Възможна ли е теория на контекста?“

Жак Дерида – „Подпис Събитие Контекст“ (превод: Жана Дамянова)
Джон Сърл – „Преповтаряйки различията: отговор на Дерида“ (превод: Дарин Тенев)
Жак Дерида – откъси от Limited Inc (превод: Жана Дамянова)
Дейвид Люис – „Изплъзващото се знание“ (превод: Красимира Криворова и Огнян Касабов)
Мануел де Ланда – „Математиката на виртуалното: многообразия, векторни полета и трансформационни групи“ (превод: Еньо Стоянов)

Димитър Вацов – „Изгубеният контекст“
Тодор Христов – „Контекст, големи данни и индивидуализиране на потребителите“
Милена Якимова – „Контекстът: интимно напасване“
Георги Герджиков – „Късномодерен контекст: Масовата култура срещу културното изобилие“
Ирина Самоковска – „Хамлетмашина”: Еманципаторен потенциал на „цитатмашините” с контекстуален „свръхбагаж”
Силвия Петрова – „Повторното „омагьосване” на света: добавената реалност на Pokemon Go
Христиан Вачков – „От Писоара до Селфито. Проблемът за контекста в света на изобразителното Изкуство“
Георги Каприев – „Европейската интелектуална мрежа Изток-Запад: текст, контекст, крос-контекст и виртуална библиотека. Един случай: Уго Етериано, неговите дебати и техните прочити“