Антидемократични дискурси и пропагандни съобщения в българските медии

Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София, Агенция Alpha Research и Културният център на Софийския университет имат удоволствието да ви поканят на представяне на резултатите от национално представително проучване

АНТИДЕМОКРАТИЧНИ ДИСКУРСИ И ПРОПАГАНДНИ СЪОБЩЕНИЯ В БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ: РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И СОЦИАЛНО ВЪЗПРИЯТИЕ

Изследването ще бъде представено от:
доц. д-р Боряна Димитрова, управляващ партньор на Алфа Рисърч

С коментари на:
проф. д-р Петя Кабакчиева, катедра „Социология“, СУ
доц. Милена Якимова, ФХСИ/катедра „Социология“, СУ
гл. ас. д-р Стойчо Стойчев, катедра „Политология“, СУ

С това представително национално проучване Фондацията за хуманитарни и социални изследвания – София навлиза във втората фаза от изследвания по темата „Антилиберални дискурси и пропагандни съобщения в българските медии“. Във вече публикувания доклад „Антидемократичната пропаганда в България. Информационни сайтове и печатни медии, 2013 – 2016 г.“ под анализ бяха подложени пропагандният език и основните антидемократични послания в България, измерено бе тяхното разпространение в електнонните сайтове, вестници и блогове, както бе направен и типологичен анализ на осем медии, които разпространяват антидемократични дискурси. Във втората фаза на изследването предмет на анализ вече става и социалната рецепция на пропагандните съобщения. Представяме данни от първо национално проучване, осъществено от Агенция Alpha Research, отговарящо на въпросите:

  • Какви са основните ценностни ориентации в българското общество и как те се влияят от пропагандата?
  • Как и доколко пропагандните послания девалвират доверието в националните и в европейските политически институции и лидери?
  • Кои социални групи са най-поддатливи за пропагандни внушения? 
  • Разпознаваме ли „фалшивите новини“?

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОВЕДЕНОТО ПРОУЧВАНЕ

Проучването включва шест фокус групи (групови дискусии) с хора от различни възрастови групи в столицата и няколко областни града (16 май 2017 г.–7 юни 2017 г.) и национално представително проучване сред пълнолетното население на страната (двустепенна извадка, стратифицирана по регион и тип населено място; подбор на 1000 респонденти, извършен по метода на квота; метод на регистрация на информацията: пряко стандартизирано интервю по домовете на попадналите в извадката лица; период: 9 юни 2017 г.–15 юни 2017 г.)


Повече информация, относно получените резултати и анализи можете да получите от: Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София (ФХСИ)

Изследването е проведено в рамките на проект „Антилиберални дискурси и пропагандни съобщения в българските медии: разпространение и социално възприятие“, реализиран от Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София и финансиран от Фондация „Америка за България“.

FACEBOOK EVENT