Шести международен фестивал на етнографския филм

Тази година фестивалът предлага 18 уникални филмови заглавия от етнографския киножанр и поредица лекции, които ще въведат зрителите в интригуващи теми като религия, съвременен шаманизъм, спиритуалност, древни ритуали, живот след смъртта.

Опознаването на този свят, далеч от рационалното и изцяло посветен на духовните практики, изисква задълбочени проучвания, с които ще ни запознаят нашите гости, сред които са Владимир Боцев – доктор по етнология и куратор в Националния музей на Македония, Слободан Наумович – доцент по етнология и антропология от Белградския университет, Горан Благоев – доктор по етнология, преподавател и водещ в БНТ, Давор Борич – режисьор на множество документални филми за Хърватската телевизия и др.

Започвайки от България, ще се запознаем с православните традиции, с класическата и фолклорната религиозност на територията на Асеновград. Недалеч от там, в Родопите, се празнува Курбан-байрям, или „Празникът на жертвата”, за който ще ни разкажат повече жителите на едно българо-мохамеданско село. Освен с кукерите от с. Веселиново (Шуменско) и джоломарите от района на Тиквеш (Македония), ще имаме възможността да опознаем и маскираните в Швейцария или как в село Хундвил празнуват Нова година. Ще разберем повече за афро-бразилската религия кандомбле, за церемониите по обладаване от духове в Южен Тайланд и за начина, по който в някои региони на Камерун “празнуват” погребенията.

Международният фестивал на етнографския филм 2017 ще ни отведе и до бреговете на Амазонка, където ще опознаем духовната вселена на народа шипибо; до Куба, където ще разберем повече за боговете, прекосили океана, за да създадат една нова религия с богинята Йемая. Също така ще ни разкрие вярванията на каталунските граждани, а техните разкази ще ни представят подробна картина на религията, традицията и култа им към богинята на природата Мария Лионса. Началото на всичко това ще бъде поставено с българския документален филм за Алекс Орбито, смятан за най-големия лечител на ХХI век – „Човек на вярата“.

https://ifefsofia.org/

FACEBOOK EVENT


ПРОГРАМА

ВТОРНИК / 14 НОЕМВРИ 

Кино Влайкова

18.15 Човек на вярата / Man of faith / 60 min. / Bulgaria / 2017
19.15 Дискусия с авторите (България) / Discussion with the authors (Bulgaria) / 20 min.
19.35 Богородични чудеса / The Miracles of the Mother of God icon / 60 min. / Bulgaria / 2004
20:35 Куаранторе в Комижа / Quarantore of Komiza / 36 min. / Croatia / 2013

 

СРЯДА / 15 НОЕМВРИ 

Конферентна зала, Ректорат на СУ

13.00 Six years of Kratovo Ethnographic Film Festival / Vladimir Bocev (Macedonia)
13.20 How to make ethnographic films about intangible cultural heritage / Vladimir Bocev (Macedonia)

Vladimir Bocev is a doctor of ethnological science, employed as a curator-ethnologist in the national Museum of Macedonia. Customs are in the focus of his interest, particularly the rituals with masks, carnivals and kurban (blood sacrifice). Bocev has accomplished several international projects connected with the carnivals and kurbans. He is author of many ethnographic documentaries dealing with cultural anthropology. From 2012 he started to organize a festival of ethnological documentary films in Kratovo, Macedonia. He is the author of several ethnographic exhibitions (domestic and international) and published numerous articles.

15.00 Plus ça change…: What Have We Learned During More Than a Quarter of a Century of Cultivating the International Ethnological Film Festival in Belgrade / Slobodan Naumović (Serbia)
15:30 The Riddle of the Fashanku: Intangible Cultural Heritage of Southeastern Banat Between Cultural Affirmation and the Invention of Tradition. / Slobodan Naumović (Serbia)

Dr. Slobodan Naumović is an Associate Professor at the Department of Ethnology and Anthropology of the Faculty of Philosophy, University of Belgrade, where he teaches Political Anthropology and Visual Anthropology. He is the author of three books, including Bor Almanach: Street Photography as Anthropologie Partagée and the editor, or co-editor of four international volumes. His book The Uses of Tradition: Neotraditionslist Rhetoric in Political and Public Life in Serbia at the End of the 20 th and the Beginning of 21 st Century was awarded as the best anthropological book published in Serbia in 2009. Dr. Naumović was a Visiting Assistant Professor at the Department of Anthropology of the University of Pittsburgh, USA (2009). Dr. Naumović is the Chairman of the Council of the International Festival of Ethnological Film in Belgrade. He was on the jury of several domestic and international festivals. He is the author or co-director of two ethnographic films, and was an anthropological consultant and second cameraman on two television films, which were broadcast on the national TV (Radio Television of Serbia).

Кино Влайкова

18.00 Силвестерхлойзе от Хундвил / The Silvesterchläuse of Hundwil / 12 min. / Italia / 2014
18.15 Джоломари / Jolomars / 17 min. / Macedonia / 1998
18.35 Дискусия с Владимир Боцев (Македония) / Discussion with Vladimir Bocev (Macedonia) / 20 min.
18.55 Черните кукери / The Black Mummers / 34 min. / Bulgaria / 2006
19.30 Дискусия с Венета Янкова (България) / Discussion with Vleneta Yankova (Bulgaria) / 20 min.
19.50 Празникът на жертвата / Тhe sacrificial feast / 30 min. / Bulgaria / 2003
20.20 Дискусия с Горан Благоев (България) / Discussion with Goran Blagoev (Bulgaria) / 20 min.
20.40 Самовилска вода / Fairy Water / 12 min. / Macedonia / 1998
21.20 Дискусия с Владимир Боцев (Македония) / Discussion with Vladimir Bocev (Macedonia) / 20 min.

 

ЧЕТВЪРТЪК / 16 НОЕМВРИ 

Конферентна зала, Ректорат на СУ 

13.00 Шаманизмът – традиции и съвременност / Димитър Венков (България)

В тази лекция ще разгледаме същността и основните характеристики на шаманизма като религиозно и културно явление. Ще се направи обзор на шаманските традиции в Сибир, останалите региони в Азия, Северна и Южна Америка и Австралия, като се откроят общите черти и местните културни особености на шаманските практики в различните части на света. Ще се разгледа състоянието на шаманизма в съвременния свят, като се засегне и отношението на представителите на различни коренни народи към разпространението на техните традиции в западния свят.
Димитър Венков е независим изследовател, който работи в областта на изучаването на шаманските традиции по света и изследването на културата на коренните народи от Сев. Америка. Водил е курсове по тези въпроси в програма „Сравнително религиознание“ в Нов български университет (2000-2004 г.). Член-основател на Българското общество по индианистика „Орловият Кръг“.

15.00 Магическия свят и колелото на медицината / Красимир Костов (България)

По време на тази среща ще се опитаме да повдигнем завесата на магическия свят и ще разкажем малко повече за колелото на медицината като част от космогонията на северноамериканските инидианци. Ще разберем повече за принципите, които ръководят техния живот и как те им помагат за един по-щастлив живот. Ще споделим опит с различните церемони и ритуали и ще разкажем повече за техния смисъл. По време на тази лекция, ще се опитаме да предизвикаме вашето разбиране за индианците и ще ги представим в една малко по-различна светлина. Тази лекция ще бъде едно пътуване до далечни земи и близки народи.
Красимир Костов вече 7 години върви по т.нар. “Червен път”, носител е на свещената лула “Чанупа”, а от четири години организира в България Темаскал церемонии, Церемония по Търсене на визия, Типи церемония и други. По този начин различни духовни учители могат да идват и да споделят знанието и опита си.

Кино Влайкова

18.00 Дали съществуват духове? / The Possibility of Spirits / 71 min / Netherlands / 2016
19.15 Дискусия с Матейс ван де Порт (Холандия) / Discussion with Mattijs van de Port (Netherlands) / 20 min.
19.35 Сезонът на погребенията / Funeral Season / 87 min. / Canada / 2012
21.00 Дискусия с Матю Лансит (Канада) / Discussion with Matthew Lancit (Canada) / 20 min.
21.20 Духове / Spirits, 5 мин. Spirits / 5 min. / Thailand / 2017
21.25 Хуан Нуо Юен: Изпълняване на волята на духовете / Huan Nuo Yuan: Fulfilling the Will of the Spirits / 20 min. / USA, China / 2016

 

ПЕТЪК / 17 НОЕМВРИ 

Конферентна зала СУ

13.00 Югово – селото на Пътя / Асоциация за антропология, етнология и фолклористика “Онгъл” (България)

Асоциация за антропология, етнология и фолклористика “Онгъл” е нестопанска организация, създадена през 1991 г. от етнолози, българисти и слависти – университетски преподаватели, научни сътрудници, учители, краеведи и студенти. Нейната цел е да осъществява научни изследвания за българския народ в контекста на етнокултурните, верските, езиковите, социално-икономическите процеси в Евразийския регион от древността до наши дни. Акцентът е поставен върху изучаването на фолклорните традиции на българите, българската антропология, етнология и език.

15.00 Religious beliefs and practices – how to make ethnographic documentary / Davor Borić (Croatia)

Davor Borić was born in Zagreb in 1966. Since 1996 he works for Croatian television (HTV) as a director and cinematographer. Although his primary field of focus is religious program, he runs projects in other domains as well. With no formal film education, he has directed a number of documentary reports and several documentary shorts about various cities and parishes in Croatia as well as the live broadcasts of John Paul II as well as Benedict XVI when they were visiting Croatia. In the last few years he and his frequent co-writer and program editor Ljiljana Šišmanović, are also involved in a program aimed at preserving the cultural heritage of Croatia (Folk and Traditional Culture) by making ethnographic and anthropological documentaries about different Croatian customs and traditions. Since 2016 Borić is a member of the Croation Film Directors Guild.

Кино Влайкова

18.00 Пътуващата богиня (Мария Лионса в Барселона) / A Goddess in Motion (María Lionza in Barcelona) / 62 min. / Spain / 2006
19.10 Краят на облаците / Edge of the Clouds / 14 min. / China, Finland / 2016
19.25 Дискусия с Хана Кайланен (Финландия) / Discussion with Hanna Kaihlanen (Finland) / 20 min.
19.45 Икарос / Icaros / 71 min. / Argentina / 2014
21.00 Величието на човека / The Greatness of Man / 30 min. / Germany / 2012

 

18 НОЕМРИ / СЪБОТА 

Конферентна зала СУ

13.00 Пътят на хармонията / 20 мин. / 2001 / България / реж. Стефан Командарев, оператор: Антон Бакарски, продуцент: Сдружение за популяризиране на японската култура Урасенке

Чадо Урасенке Танкокай – България е Сдружение за популяризиране на японската култура основано е през 1992 година като клуб на любителите на чаената церемония и японската култура. Дейността, която организацията провежда от създаването си до сега засяга както заниманията по чаена церемония, така и други аспекти от японската култура като калиграфия, начините за обличане на кимоно, приготвяне на традиционни японски ястия, подреждане на цветя за чаената стая (чабана), как се прави японска керамика и др.

13.20 Чаена церемония
14.00 Младежки визуални проекти

Петя Димитрова – Монголия: живот, подчинен на дивото (презентация)
Васил Балтаджиев – Празничност и консуматорство (филм, 2016, 10 мин.)
Стамен Кънев – Хелоуийнска история (филм, 2016, 10 мин.)
Елена Стойчева – Чергодейки (филм, 2017, 27 мин.)

Кино Влайкова 

18.00 Ние сме другите / We Are The Others / 70 min. / Germany / 2017
19.10 дискусия с Антье Акерман (Германия) / Discussion with Antje Akkermann (Germany) / 20 min.
19.30 Страната Удехе / Land of Udehe / 26 min. / Russia / 2015
20.00 Пътешествие към Повелителя на ларвите / Journey to the Maggot Feeder / 87 min. / Estonia / 2015

 

Международен фестивал на етнографския филм – София 2017 се организира от Сдружение за културни инициативи с помощта на Катедра „Етнология“ към СУ „Св. Кл. Охридски“ и финансовата подкрепа на Столична програма „Култура“ на Столична община за 2017 г.Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО и Културен център на СУ „Св. Кл. Охридски“. Медиен партньор е сп. Осем. Събитието се реализира в партньорство с Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл“издателство Еровестудио за анимация и визуална комуникация PhazzaКонтур КреативАкадемично етноложко сдружение.