Конструктивизъм и натурализъм в социалните науки и практики

Дом на науките за човека и обществото, Софийски университет „Св. Климент Охридски” и École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris) ви канят на 22-ро издание на форум Софийски диалози: КОНСТРУКТИВИЗЪМ И НАТУРАЛИЗЪМ В СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ И ПРАКТИКИ

11 декември 2017

10.00-10.30 Встъпителни думи
Ивайло Знеполски

Първи тематичен кръг
КОНСТРУКТИВИЗЪМ И НАТУРАЛИЗЪМ: ЕДНО НЕСТАБИЛНО РАВНОВЕНИЕ
Водещ Ивайло Знеполски

10.30-11.15 Сирил Лемийо (Париж) – Денатурализиране на социалния свят и контрол чрез опита: за един по-рефлексивен конструктивизъм

11.15-11.45 Димитри Гинев (София) – Нито конструктивизъм, нито натурализъм: една херменевтична теория на социалните практики

11.45-12.15 Едуард Гардела (Париж) – Социално произвеждане на времето и процесите на (де)синхронизация: една Норберт-Елиасова хипотеза

12.15-13.00 Дискусия 

13.00-15.00 Обедна почивка

Първи тематичен кръг – продължение
Водещ: Стилиян Йотов

15.00-15.30 Димитър Вацов (София) – Как да кажем «Това е истина!» конструира реалност? Към една перформативна теория за истината

15.30-16.00 Христо Тодоров (София) – Апология на наивността. Как да защитаваме истината пред лицето на пост-истината?

16.00-16.30 Адам Такач (Будапеща) – Конструиране на природата на социалното. Категориалният анализ и социо-историческата реалност

16.30-17.00 Дискусия

 17.00-17.30 Кафе пауза

 Втори тематичен кръг
КОНСТРУКТИВИЗМЪТ ПРЕД СОЦИАЛНИТЕ ПРАКТИК
Водещ: Едуард Гардела

17.30-18.00 Боян Знеполски (София) -Натурализъм и конструктивизъм в радикалната социална критика 

18.00-18.30 Ерик Ланьо  (Париж) – Границите на конструктивизма в социология на журналистиката. Произвеждането на журналистическите факти

18.30-19.00 Даниел Даян  (Париж, Тел Авив, Ню Йорк) – Три примера за опозицията реализъм / конструктивизъм: психоанализа, колективна памет, медийна информация

19.00-19.30 Дискусия

 

12 декември 2017

Трети тематичен кръг
КОНСТРУИРАНЕ НА ПРИРОДНОТО, НАТУРАЛИЗИРАНЕ НА КОНСТРУИРАНОТО
Водещ: Христо Тодоров

9.30-10.00 Стилиян Йотов (София) – Моралът на натурализма

10.00-10.30 Яник Барт (Париж) – Как се става жертва? Един конструктивизъм без релативизъм.

10.30-11.00 Хайнц Висман (Париж) -Ернст Касирер и логиката на науките за културата.

11.00-11.30 Дискусия

11.30-12.00 Кафе пауза

12.00-12.30 Джовани Леви (Венеция) – Конструктивизъм и натурализъм в историята

12.30-13.00 Ивайло Знеполски  (София) – Конструктивизмът и натурализмът пред изпитанията на сегашната история

13.30-14.00  Дискусия и закриване на конференцията
Сирил Лемийо и Ивайло Знеполски