Литературна теория Питания и изпитания

Представяне на двутомника на проф. Никола Георгиев от доц. Миряна Янакиева

В дискусията ще участват още проф. Амелия Личева, доц. Бойко Пенчев (съставител) и Сава Славчев

„Критикът в науката пряко или косвено се занимава с методологически проблеми; ученият създава интерпретаторски контекст на нови литературни произведения и разколебава утвърдени йерархии в литературния канон. Никола Георгиев деконвенционализира всяка рутинаи с безкрайно богат реторичен инструментариум, покриващ диапазона от резкия сарказъм и фината ирония до сциентичната строгост и метафизичната рефлексия, сочи ограничеността и рисковете пред всяко говорене, писане и стил на теоретизиране за литературата, което се отклонява от рационалността и вярата в социалния, културния и човешкия смисъл на литературната наука.“

Сава Славчев

Проф. Никола Георгиев е български литературен критик, есеист, публицист, структуралист и общественик. Професор е по Теория на литературата в Софийския университет и ръководител на Катедрата по теория на литературата към факултета по Славянски филологии. Изследвания на проф. Никола Георгиев са публикувани в множество чуждестранни издания – на немски, полски, словашки, чешки, сърбо-хърватски език.
Носител е на националната награда за литературна критика „Иван Радославов и Иван Мешеков“

Събитие във Facebook