8 май / Share M3: Media, Music, Movement

Share M3: Media, Music, Movement

 Kinect или още един начин за улавяне на движението

 

8 май

двор на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“

 

На 8 май в двора на СУ „Св. Климент Охридски“ от 20:30 ч. имате възможност да наблюдавате и активно да се включите в процеса на взаимодействие между интерактивни технологии, музика и танц.

Проектът Share M3: Media, Music, Movement цели да запознае хората с възможностите и ограниченията на сензора Kinect и да демонстрира по какъв начин може да се използва в сферата на изкуството.

Kinect е технология, която се появява на пазара през 2009г. за целите на гейм индустрия. Чрез сензора се постига естествена комуникация между реално и виртуално пространство. Той улавя движението и го пресъздава в различни форми. Софтуерните му данни са отворени и това дава широка възможност за иновативни приложения.

Какви възможности предоставя Kinect технологията и по какъв начин можем да я използваме? Проектът Share М3 Media, Music, Movement дава възможност на всички желаещи да намерят отговорите сами като влязат в пряко взаимодействие със сензора. Той улавя движението на човешкото тяло в реално време, а визуалните художници, Албена Баева и Стефан Дончев от Реактив, използват тази информация и я пресъздават в разнообразни форми и цветни картини.

В търсене на нови форми на културно изразяване ще се проведе демонстрация, в която оперно пеене и електронна музика се преплитат и се синхронизират със сензора Kinect. Чуйте и вижте арията на Зорница из операта „Луд гидия“ от Парашкев Хаджиев, „Месечинко льо грейливка“ от Димитър Петков, „Porgi amor” из операта ,,Сватбата на Фигаро“ от В. А. Моцарт и други.

Присъстващите могат да експериментират с възможностите, които предоставя сензора.