Културно наследство в миграция

Културният център на СУ „Св. Климент Охридски“ и Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей към БАН ви канят на представяне на проект и откриване на съпътстваща изложба: КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В МИГРАЦИЯ

18:00 ч. Откриване на изложба в галерия Алма Матер
18:30 ч. Представяне на проект в Огледална зала

Научният проект „Културно наследство в миграция. Модели на консолидация и институционализация на българските общности в чужбина“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ при МОН, е осъществен от екип изследователи от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН, заедно с експерти с опит в Държавната агенция за българите в чужбина и Асоциацията на българските училища в чужбина. 

Негова основна постановка е, че в резултат на културните политики на формираните в рамките на други общества български мигрантски общности се конструира културно наследство, което мигрантите не само използват в своите интеграционни и консолидационни (общностни и лични) стратегии, но и съхраняват в консервиран вид основни елементи на националната култура: език, обичаи, вярвания, празници, паметници, фолклорни текстове. Целта на проекта беше да разкрие моделите на функциониране на мигрантските общности именно през призмата на съхраняване на българското културно наследство в другоетничната среда.

В рамките на работата си по него членовете на екипа изследваха съвременните български емигрантски общности в 80 населени места в 16 европейски страни (Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Нидерландия, Норвегия, Португалия, Финландия, Франция, Швейцария и Швеция) и в различни части на САЩ (Илинойс, Ню Йорк, Вашингтон ДС, Масачузетс, Калифорния), като се срещнаха с представители на 305 формални и неформални организации и бизнес инициативи на българи в чужбина.

Интернет страницата на проекта

Биографии на участниците

„Културно наследство в миграция” във Фейсбук

 Издания към проекта: „Културно наследство в миграция: добри практики и проблеми” и “Cultural heritage in migration”