ИДИОТ Международен симпозиум „Антропологията на Достоевски“

Българско общество „Ф. Достоевски“ и Културният център на СУ „Св. Климент Охридски“ ви канят на прожекция на филма ИДИОТ (реж. Акира Куросава, 1951) 

В рамките на международния симпозиум АНТРОПОЛОГИЯТА НА ДОСТОЕВСКИ. Човекът като проблем и обект на изображение в света на Достоевски

Международният симпозиум „Антропологията на Достоевски. Човекът като проблем и обект на изображение в света на Достоевски“ ще се състои в София от 23 до 26 октомври 2018 г. Научният форум, който няма прецедент в България и на Балканите, се организира от Българското общество „Ф. Достоевски“ съвместно с Института за литература на БАН и Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
В симпозиума ще участват над 50 учени от 16 страни на света, както и специалисти от България – членове на Българско общество „Ф. Достоевски“. Официалното откриване на научния форум ще се състои на 23 октомври 2018 г. от 11.00 ч. в Големия салон на БАН (ул. „15 ноември“ № 1), а заседанията по секции ще се провеждат в Първа заседателна зала и Конферентната зала в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
Трите дни на симпозиума са фокусирани към три проблемни полета:

• Антропологията на Достоевски в светлината на философската антропология и европейската култура на ХХ в.;
• Антропологията на Достоевски в перспективата на руската религиозно-философска мисъл и руската култура на ХХ в.;
• Проблемът за човека в романа „Идиот“.

На 150-годишнината от излизането на романа „Идиот“ е посветена тематична изложба и заключителната кръгла маса на научния форум: „Идиот“ на Достоевски и „Идиот“ на А. Куросава“. Филмът „Идиот“ на А. Куросава ще бъде показан пред студентите и широката общественост.
Пълната научна и културна програма на симпозиума тук .

Българско общество „Ф. Достоевски“ е създадено на 5 декември 2011 г. То провежда редовни заседания, организира конференции, кръгли маси и др. и издава алманаха „Достоевски: мисъл и образ“ (т. 1-2, С., 2014, 2016). По-подробно за дейността му вж. сайта на Обществото: https://bod.bg