ОБРАЗЦОВИ ОТКЛОНЕНИЯ Конференция в памет на проф. Димитър Зашев (1948 – 2018)

Организатори: Владимир Градев, Андрей Лешков, Владимир Раденков

Научната конференция „Образцови отклонения“ се организира в памет на проф. д-р Димитър Зашев (1948 – 2018) – философ, за когото текстовете проговаряха с най-съществените си думи, естетик, който обединяваше в себе си художествен усет и висока рефлексия, преводач, чрез когото заживяха в нашия език „Битие и време“, „Душата и формите“ и други основополагащи произведения на модерната мисъл, поет, в чиито стихове метафизическите истини проблясват в игрива образност. Докладите в конференцията са свързани с основните области на научните интереси на проф. Зашев: феноменология, екзистенциализъм, критическа теория, естетика и художествени практики, култура на Ренесанса и Реформацията. В края е предвидена възпоменателна част, в която ще бъде излъчен и кратък филм.

ПРОГРАМА 

9.00 ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

 

ИСТОРИЯ НА МИСЪЛТА И ФИЛОСОФСКА АКТУАЛНОСТ

Водещ – Владимир Градев

 

Красимир ДелчевПрисъствия на Макс Шелер, проследими в херменевтиката на Dasein при Мартин Хайдегер

Дмитрий ВарзоновцевХайдегер и Маркс за технологията на отчуждението

Кристиян ЕнчевПовторение и отклонение

Христо СтоевФеноменологически мотиви в трансценденталната философия на Кант

Дискусия

 

10.45 – 11.00 ПАУЗА

Владимир Раденков Времето на вероятното, етическото, суверенното: Киркегор, Хусерл, Хайдегер, Валденфелс

Владимир СтойчевАвтографично или алографично: ръкописът и машинописът в светлината на ръката на Хайдегер

Андрей ЛешковУсловности и безусловно? Относно Новалис

Александър ШнелЕзик и поезия. Прочитът на Хьолдерлин от Хайдегер и Приноси към философията“

Дискусия

 

 

ИЗКУСТВО, ЕСТЕТИКА, КУЛТУРА            

Водещ – Владимир Раденков

 

 13.30 14.45

Мария Огойска За изкуството на Ренесанса

Иван КолевБаумгартен и идеята за хетерокосмичност на изкуството

Лъчезар Антонов Рефлексивното и предразсъдъчното усвояване на културната традиция: Хабермас versus Гадамер

Дискусия

14.45 – 15.00 ПАУЗА

15.00 16.15

Кристина ЯповаМузиката като битиен модус на епохе

Нева КръстеваМузикални конотации  в три стихотворения на Фридрих Ницше

Кирил ВасилевСлед края на дебата за края на изкуството

Дискусия

16.15 – 16.30 ПАУЗА

  

ПОЕТИКА НА ПРЕВОДА

Водещ – Андрей Лешков

Михаил НеделчевТемата за поезията в преводаческото и поетическото дело на Димитър Зашев

Антония КолеваХермафродитии

Валери Борисов –  Зашев и преводът като изкуство

 

ПЪТИЩАТА НА ДУХА: ПАМЕТ ЗА КОЛЕГАТА И ПРИЯТЕЛЯ, МИСЛИТЕЛЯ И ПОЕТА ДИМИТЪР ЗАШЕВ

с участието на Ал. Рангелов, Ал. Кьосев, В. Канавров, О. Тодоров и др.

 

Закриване на конференцията: Андрей Лешков

 

Събитие във Фейсбук