(А)нормалност и достъп до публичността Гергана Мирчева

Културният център на СУ „Св. Климент Охридски“ и Катедра „История и теория на културата“ ви канят на представяне на книгата на д-р Гергана Мирчева „(А)НОРМАЛНОСТ И ДОСТЪП ДО ПУБЛИЧНОСТТА: Социално-институционални пространства на биомедицинските дискурси в България (1878 – 1939)“ (УИ „Св. Климент Охридски“, 2018). 

С участието на проф. Майя Грекова и проф. Александър Кьосев

Книгата проследява употреби на биомедицински, психологически и евгенични дискурси в България за регулиране на достъпа до публичността от края на XIX век до Втората световна война. Изследват се фигури на анормалното и неговите носители, както се конструират и нормализират в определени социално-институционални пространства: съдебнопсихиатрично (помежду клиниката и затвора); медико-педагогическо (на училищната здравна служба); административномедицинско (на чиновническите служби, фабриката и армията, вкл. трудова) и брачнохигиенното (на семейството). Различните форми на анормалност в обсега на изследване се разглеждат като отклонения от биомедицински норми в техните разнообразни, исторически променливи, стратегически сечения със социокултурни и правни норми. Този негативно определен „здравен ценз” за публично участие открива неизследвани подстъпи към културните противоречия на българската модерност.

Гергана Минчева е магистър по право и доктор по културология към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Води курсове по антропология на медицината. Има участия в български и международни проекти и научни форуми, както и редица публикации в родни и англоезични издания. Изследователските й интереси са в областта на културните изследвания на медицината и евгениката, биоетиката, историята на модерната българска култура и градските изследвания.

FB EVENT