Нова българска типография II

Куратор: Кирил Златков

Организатори: Типофест и  Културен център на СУ „Св. Климент Охридски“
С подкрепата на Колор студио за отпечатване на паната

В навечерието на Деня на българската просвета и култура и славянската писменост Кирил Златков, „Типофест“ и Културният център на Софийския университет имат удоволствието да ви поканят на изложбата „Нова българска типография II–  графичен дизайн и съвременна типография от български автори.

В „Нова българска типография II“ кураторът Кирил Златков събира 70 творби на художници и авторски колективи от различни поколения – от класици на българския дизайн до обещаващи заявки на студенти. Те са обзор на постиженията в шрифтовото изкуство, типографската практика и типографските експерименти между първото издание на изложбата през 2013 г. и днес. Двете експозиции скоро ще намерят своето продължение на сайта typograhy.bg – постоянно обогатяваща се колекция, която има амбицията да представя най-доброто в българската типография.

За разлика от първата изложба, „Нова българска типография II“ не е фокусирана само върху кирилицата, а въобще върху дизайнерския усет за съвременна типографска дейност. „Разнообразието на участващите работи цели да надскочи фестивалната пъстрота и емоционални трептения, да насочи вниманието на професионалната и по-широката публика към факта, че в основата както на шрифтовите семейства и лого дизайна, така и на експресивните постери и калиграфски експерименти, стоят познаването на принципите на композицията, усетът за чиста форма, устройството на буквите, и, разбира се, законите на красотата“, казва кураторът Кирил Златков.

След първата „Нова българска типография“ се появи манифестът на българската кирилица – призив за популяризиране и обогатяване на българската графична форма на кирилицата като част от културната ни идентичност. И въпреки че пазарните обстоятелства налагат руски шрифтове, българската кирилица – със своите характерни разлики между главни и редовни букви и горни и долни дължини – има настояще, което буди основателен оптимизъм, смята кураторът.

„През последните години у нас и извън България се появиха много сериозни шрифтови семейства с конкретно и общо приложение, включително и такива, създадени с мисъл за спецификите на дългите текстове и продължителното четене. Динамиката на пазара и реалната употреба на нови авторски шрифтове диктуват адекватно поведение на авторите. Във всяка епоха е било така, по същността си дизайнът е призван да следва функция, да намира конкретни решения на естетически, комуникационни или функционални проблеми“, казва Кирил Златков.

Такива и други постижения на български дизайнери могат да бъдат разгледани в централното фоайе под аулата на Ректората до 10 юни. „Нова българска типография II“ е ценен документ за естетическите и социални хоризонти на съвременното общество. Това е още един шанс да погледнем с критичен поглед действителността, но и да открием повече и все по-достъпни решения за красота в общуването по света и у нас.

 Събитие във Фейсбук