ФОРУМ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ Публична лекция на Йонко Грозев

Фондация „Кристиан Таков“ и Културният център на Софийския университет ви канят на първото събитие на ФОРУМ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ, посветен на Кристиан Таков.

Йонко Грозев, съдия в Европейския съд по правата на човека в Страсбург, ще изнесе публична лекция на тема „Нито воля, нито мощ: съдът като гарант на демокрацията“

Събитие във Фейсбук 

Отсъстващата справедливост е един от най-важните и очевидни проблеми на съвременна България, а проблемът за това „Що е справедливост?“ е един от най-важните в световната морална философия и филсофията на правото. Кристиан Таков мислеше и пишеше в сърцето и по двата проблема, практическия и теоретическия. Ето защо смятаме за естествено дискусията, посветена на него, да носи името „ФОРУМ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ“.

Възнамеряваме да създадем традиция: всяка година в началото на ноември фондация „Кристиан Таков“ и Културният център на Софийския университет ще канят по един изтъкнат лектор, който да говори върху сложната тема „справедливост“. Надяваме се да го прави с ерудицията, проникновението и искреността, с която го правеше Кристиан.