Начало » Културен център » Извънредно положение │ Ценност и значение на образованието и науката