Резултати от търсенето

филип стоилов

ЧИТАТЕЛСКИ ПРАКТИКИ В БЪЛГАРИЯ
Национален интердисциплинарен проект, изследващ състоянието на четенето и грамотностите в България

Период: декември 2017 – юни 2022 г.