Фотографският образ в комуникационен контекст

Представяне на книгата на Антоан Божинов

Културният център на СУ и фондация „Фодар“ имат удоволствието да ви поканят на представянето на книгата „Фотографският образ в комуникационен контекст“ на д-р Антоан Божинов. Освен културологичен прочит на историята на фотографията и на нейните превъплъщения в съвременността, Божинов представя и една друга гледна точка – тази за социализирането на фотографския образ в обществен контекст. Защо в една епоха се харесва едно, а в друга – нещо съвсем различно? Кои са предпочитаните от фотографа обществени групи – тези в центъра или тези в периферията? Каква позиция заема фотографията в диалога локално–универсално?

В представянето ще вземат участие изкуствоведът и преподавател в НХА проф. д-р Елисавета Мусакова и фотографът и преподавател в НАТФИЗ доц. д-р Александър Нишков. Модератор ще бъде Калина Цонева от Културния център на СУ.

Вижте повече за книгата

Д-р Антоан Божинов е фотограф и главен асистент в катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“ във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ, където преподава курсове в областта на пресфотографията. Основател и председател на управителния съвет на фондация „Фодар“, която осъществява едноименното фотографско биенале. Автор е на редица научни публикации, а като фотограф е публикувал в над 30 български периодични издания и има повече от 20 самостоятелни изложби. „Фотографският образ в комуникационен контекст“ е втората му монография след „Авторски свидетелства. Субективен документализъм в българската фотография (1970–1991 г.)“.