Коледна оратория (BWV 248) Йохан Себастиан Бах

Фондация Бахово общество в България и Културният център на СУ ви канят на първото събитие за 2023 година: Коледна оратория (BWV 248) от Йохан Себастан Бах.

СОЛИСТИ:
Сопран: Гиргина Гиргинова
Алт: Олга Михайлова-Динова
Тенор: Виргил Хартингер
Бас: Пламен Бейков

КАМЕРЕН СМЕСЕН ХОР И ФЕСТИВАЛЕН ОРКЕСТЪР ПРИ БАХОВО ОБЩЕСТВО В БЪЛГАРИЯ
Концертмайстор: Йордан Димитров

КОНТИНУО:
Димитър Тенчев – виолончело
проф. Богдана Попова – орган
Мира Искърова – чембало
ДИРИГЕНТ: Йосиф Герджиков

Билети: https://epaygo.bg/8713318056

Коледна оратория е композирана от Й. С. Бах в шест части за солисти, смесен хор и оркестър, които са изпълнени за първи път в Лайпциг в пет служби преди Коледа през 1734 г. и на Богоявление през 1735 г. в „Николайкирхе“ и „Томаскирхе“. Тържествени встъпителни и заключителни хорове, речитативи секо и акомпаниато, които оповестяват историята за раждането на Спасителя, редувани с хорали и арии на вокалните солисти са главните музикални форми използвани в ораторията. Отделните части се свързват от непрекъснатата нишка на радостта от раждането на Христос. По отношение на музикалния жанр тя е близка до ораториите Страсти по Матея и Страсти по Йоана.

Алберт Швайцер смята, че Коледна оратория, макар самият Бах да ѝ е дал това име, не е оратория в общоприетия смисъл на произведение, което има сюжет от Библията. „Произведението на Майстора няма такъв сюжет“ – казва той. „То се състои от лирични размисли, свързани в едно цяло от речитатив разказ за раждането на Христос по Матея и Лука.“ И подчертава, че композицията никога не е била изпълнявана под ръководството на Бах като цяло наведнъж, а на шест части.

На автора на либретото Пикандер хрумва щастливата идея да съпровожда повествованието с кратки речитативи – размишления. Те са превъзходни като текст и въодушевяват Бах да напише изключително прочувствена музика. Трябва да се отдаде дължимото и на майсторството му да композира музиката си във фрази, чиято музикална структура не е пригодена повече или по- малко изкусно към словесната фраза, а е тъждествена с нея, пише Швайцер. И в Коледна оратория, макар не цялата музика да е оригинално композирана за текста на ораторията, благодарение на гения на Бах декламаторското единство между тон и слово е намерено неразривно и това е проявление на великата музикална ренесансова традиция.

Понастоящем ораторията има нов живот като цялостно произведение и така става една от най-популярните вокално-инструментални творби на Бах и е една от най-известните духовни композиции написани изобщо.