:беше… с ВБВ

Стихосбирката „:беше…“ (2022) е последната част от трилогията за времето, започнала с „Е:то.“ (2000) и продължила с „Ще:“ (2011). След настоящето и бъдещето, сега най-сетне се разгръща и миналото. Това е изходна книга. Тя разказва за прехода и за неравната борба със себе си, в която се преплитат социалното (понякога политическо), индивидуалното (понякога личностно) и природното (понякога културно). В книгата се срещат и особени, и обикновени животни; разказва се за миналото на космонавтиката; описва се двойствеността на веществото и обществото; критикува се и се възхвалява природата; пътешества се из Банат, Трансилвания, Подолието и Унгарската пуста; изследват се предтечите на модернизма в изкуството; и се обсъжда, разбира се, дали има живот след смъртта. В крайна сметка миналото не е единствено история, територия или порьозна памет, то е също така двигател и съзидател.

Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Министерството на културата по програма „Помощ за книгата“. Създаването на пътеписа е подкрепено от Национален фонд „Култура“ по програма „Творчески стипендии“.

ВБВ пише поезия, а „:беше…“ (изд. Версус) е неговата трета стихосбирка. Съорганизатор е на множество литературни инициативи – „Дыр Ряжущ“, Литурне, литмоб „Градски четения“, Литературен квартет, акорд:еон, Отворена литература. Носител е на няколко литературни награди, бил е жури в поетическия конкурс „Веселин Ханчев“ (2019-2022) и се занимава с редактиране. През 2015 г. заедно с Мария Калинова, Камелия Спасова, Огнян Касабов, Юнуз М. Юнуз и Димитър Божков е автор на „ΧΑΟΣ (редакторски манифест)“.