Bulgarian Literature as World Literature като книга и проблем

В края на 2020 световното издателство Bloomsbury публикува книгата Bulgarian Literature as World Literature под редакцията на Михаела П. Харпър и Димитър Камбуров. Сборникът, в който си дават среща български и световни изследователи, писатели и преводачи, представлява първото обхватно и задълбочено представяне на българската литература пред световната читателска публика.

ПРОГРАМА

14:00 – 16:00

ПЪРВА МАСА: ЧИТАТЕЛИ И СПОМОЩЕСТВУВАТЕЛИ
модератор Димитър Камбуров

FIRST TABLE: READERS AND SUBSCRIBERS
Moderator Dimitar Kambourov

Петя Цонева (Великотърновски университет): Bulgarian Literature as World Literature: Challenges and Directions / Българската литература като световна литература: предизвикателства и посоки

Румяна Станчева (Софийски университет): Българската литература – несравнима или несравнена / Bulgarian Literature – Incomperable or Uncompared.

Миглена Дикова (Университет на Гент): Българската литература и глобализираният читател: стратегии за превод и представяне / Bulgarian Literature and the Globalized Reader: Translation and Introduction Strategies

Ангелина Илиева (Чикагски университет): Between the Universal and the Particular / Между универсалното и специфичното

Оана Попеску-Санду (Университет на Южна Индиана): Border Crossing as Genre / Пресичането на граници като жанр

Ейлиш ни Гуивна: Bulgarian Literature Viewed from an Irish Literary Tower

Людмила Костова (Великотърновски университет): How do we read Bulgarian literature as World Literature? / Как четем българската литература като световна?

Райко Байчев (Софийски университет): Медии и българския роман: нови гейткийпъри/ The Media and the Bulgarian Novel: the New Gatekeepers

Диана Атанасова (Софийски университет): Световност и автономност / Worldliness and Autonomy

Бойко Пенчев (Софийски университет): Старобългарската литература между универсалното и „националното“/ Old Bulgarian Literature Between the Universal and the “National”

16:15 – 17:45

ВТОРА МАСА: АВТОРИ И СЪУЧАСТНИЦИ
Модератор Михаела П. Харпър

SECOND TABLE: AUTHORS AND CONTRIBUTORS
Moderator Mihaela P. Harper

Раймонд Детрез (Университет на Гент): Българската литература като компонент на балканската литературна система/ Bulgarian Literature as a Component of the Balkan Literary System

Георги Господинов: Българският писател и отказаният свят / The Bulgarian Writer and the World Withheld

Анжела Родел (Комисия Фулбрайт): Constructing Context for Bulgarian Literature / Изграждане на контекст за българската литература

Александър Кьосев (Софийски университет): Още веднъж за малките литератури / Minor Literatures Revisited

Яна Хашъмова (Държавен Университет на Охайо): Identity and Alterity in Diaspora Literature / Идентичност и Другост в литературата на диаспората

Тодор Христов (Софийски университет): Политическата икономия на българската литература / The Political Economy of Bulgarian Literature

Биляна Курташева (Нов български университет): Има ли Острови на блажените в други литератури / Are There Isles of the Blessed in Other Literatures

Дарин Тенев (Софийски университет): Епигеномът на Славейков, или как българската литература става световна / Slaveykov’s Epigenome, or How Bulgarian Literature Becomes World Literature

Димитър Камбуров (Софийски университет): Минало свършено и несвършено, бъдеще предварително / Past Simple and Imperfect, Future Perfect

Михаела П. Харпър (Университет Билкент): Made in Transit: преходите и превъплъщенията на една книга

18:00 – 19:00

ТРЕТА МАСА: СЛУШАТЕЛИ И СПОДВИЖНИЦИ, ОТКРИТА ДИСКУСИЯ
Модератор Александър Кьосев

THIRD TABLE: LISTENERS AND ASSOCIATES, OPEN DISCUSSION
Moderator Alexander Kiossev