Ателие

Разговор между Юрген Хабермас и Клаус Гюнтер

май 2020

Кое има по-голяма стойност в борбата срещу пандемията: защитата на живота или на свободата? Този дебат от дни спира дъха на всички в публичното пространство. Но позволяват ли основните права изобщо да бъдат претегляни по този начин едно спрямо друго? Една размяна на мисли между философа Юрген Хабермас и теоретика на правото Клаус Гюнтер.

Вестникът от другия ден

май 2018

Публичен разговор на приятели и съмишленици на в-к „Култура“ по повод закриването на вестника и намерението на екипа да го продължи в ново издание