Конференции

Bulgarian Literature as World Literature като книга и проблем

28 май 2021, 14:00 – 19:00 ч.

Онлайн в канала на Културния център в Ютюб

Кръгла маса върху първото обхватно и задълбочено издание, представящо българската литература пред световната читателска публика.
Цветан Тодоров от кое място говори l'homme dépaysé?

27-28 ноември 2019

Огледална зала

Международна конференция под научното ръководство на Ивайло Знеполски и Александър Кьосев, организирана от Културния център на СУ „Св. Климент Охридски“ и Дом на науките за човека и обществото.
Радичков Научна конференция

28 март 2019

Театрална зала Алма Алтер

Еднодневната конференция „Радичков на 90“ е посветена на 90-годишнината от раждането на Йордан Радичков и 15-годишнината от неговата смърт.
27 и 28 ноември / Наследството на лингвистиката в българската литературна теория – национална научна конференция Направление по Теория на литературата към Института за литература при БАН Катедра Теория и история на литературата в СУ „Св. Климент Охридски” и Културен център към СУ „Св. Климент Охридски” представят Национална научна конференция Наследството на лингвистиката в българската литературна теория     Нова конферентна („огледалната”) зала Ректорат, СУ „Св. Климент Охридски” 27, 28 ноември… Read more »