Научни проекти

Лицата на науката Следвайки мисията на Културния център да бъде мост между академичната и градската култура, проектът ще направи опит да възроди и модернизира една форма, която е играла огромна роля в популяризацията на науката още от края на XVIII век – интересната и увличаща популярна лекция, като обнови нейния формат със съвременно видео и дигитални интерактивни форми,… Read more »
РЕ-тур: Срещи със съвременното изкуство Кой има право да говори за съвременното изкуство? Това е въпросът, който стои в основата на серията дискусии на Културния център – „РЕ-тур: Кураторският разказ среща разказа на публиката“. Проектът е мотивиран от два явни проблема на съвременното визуално поле у нас. Първият е липсата на пространство за критическо осмисляне на процесите във визуалното изкуство,… Read more »
ЧИТАТЕЛСКИ ПРАКТИКИ В БЪЛГАРИЯ Национален интердисциплинарен проект, изследващ състоянието на четенето и грамотностите в България

Период: декември 2017 – юни 2022 г.