Култура, инфраструктура, мобилност

Международната конференция „Култура, инфраструктура, мобилност“, която ще се проведе от 9 до 11 октомври 2023 г. в Огледалната зала на Софийския университет, събира утвърдени и млади изследователи, за да анализират модерната технологична инфраструктура и нейните социални и културни смисли в интердисциплинарна перспектива. Обект на интерес са разнородни феномени: от железници и водопроводи през телекомуникации до дигитални мрежи – един техносвят, в който модерният човек живее свободен от природните условия на своето съществуване, но в нова среда от съвсем различни възможности, принуди, проблеми, свободи и несвободи.

ВИЖТЕ ПРОГРАМАТА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Организатори на конференцията са катедра „История и теория на културата“ на СУ „Св. Климент Охридски“ и Лайпцигският университет, представен от Департамента по регионална география и Института по история на Източна Европа, в сътрудничество с Културния център на Софийския университет, Гьоте институт – София и Фондация „Дом на науките за човека и обществото“.