Да преживеем миналото Историческите възстановки като феномен на културата

Мултимедийната изложба „Да преживеем миналото. Историческите възстановки като феномен на културата“, посветена на критическия културологичния прочит на историческите възстановки, е организирана по проект на Института по етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН, подкрепен от Фонд „Научни изследвания“, в партньорство с Културния център на СУ. Автори на изложбата са доц. д-р Евгения Троева (ИЕФЕМ – БАН), гл. ас. д-р Анна Алексиева (Институт за литература – БАН), гл. ас. д-р Димитър Атанасов (ИЕФЕМ – БАН), гл. ас. д-р Иво Страхилов (СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет, катедра „Културология“), гл. ас. д-р Илия Вълев (ИЕФЕМ – БАН). Куратор на експозицията е гл. ас. д-р Димитър Атанасов.

Авторите на експозицията не просто разказват за феномена, а регистрират и анализират и начина, по който историята присъства в общественото съзнание, какво очакват от миналото неговите непрофесионални потребители, какви чувства буди историческото минало, какви и колко негови версии приемат възстановчици и публика.

Историята не е безвъзвратно отминала. Тя е настояще. Елемент е от нашето неспирно съвремие и от начина, по който се разполагаме в света. Историята е пример на предците, но и убежище от нетърпимото днес. Според разбиранията на мнозина историческото поле е извор на гордост, за която днес имаме недостатъчно поводи. Изследователският екип на проекта и изложбата задава въпроси като: трябва ли само да се гордеем с миналото и с дедите? Какви емоции предизвиква общението с миналото? Какъв стандарт на очакванията формира историята у потребителите си? Неудовлетворението днес, утешено с величието от някога, залог ли е за висока гражданска култура, създава ли условия за споделен напредък или задава модел на отричане?

Изложбата се открива на 29 април от 18.30 ч. в галерия „Алма Матер“ в Северното крило на СУ и ще бъде отворена за посетители до 14 май.