Преводачът Димитър Стоевски

Изложбата „Преводачът Димитър Стоевски (1902 – 1981)“ е посветена на известния преводач от немски език и се организира от катедра „Германистика и скандинавистика“ със сътрудничеството на Културния център на СУ във връзка с отбелязването на 100-годишнината от създаването на специалност „Немска филология“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Изложбата ще бъде открита на 13 ноември и ще продължи до 21 ноември 2023 г.

Динчо Чолаков, който приема псевдонима Димитър Стоевски, е медик по образование и преводач по призвание. Дълги години той съчетава професията си на специалист по белодробни болести и работата си като преводач. След 1954 г. се отдава изцяло на преводаческа дейност. Димитър Стоевски е претворил на български език творби на едни от най-големите имена на немскоезичната литература: Лесинг, Гьоте, Шилер, Хайне, Томас Ман, Кафка, Брехт и много други. Благодарение на него поколения български читатели са отраснали с приказките на Братя Грим и историите за Макс и Мориц. С изкусните си преводи той се превръща в пример за много следващи преводачи. Стоевски е също така автор на произведения за деца и активен общественик, публикувал редица публицистични статии, както и материали, насочени към повишаване на здравната култура и осведоменост на населението.

Изложбата събира на едно място ценни свидетелства за цялостната преводаческа, авторска и медицинска дейност на Димитър Стоевски и предоставя на посетителите възможност да надникнат в неговия свят.