ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКАТА (1944-1991) Представяне на документалния сборник в три части

Комисията по досиетата в партньорство със СУ „Св. Климент Охридски“ ви канят на представянето на документалния сборник в три части „Държавна сигурност и българската икономика (1944-1991)“.

С участието на доц. д-р Красен Станчев и проф. Вили Лилков.

През обхванатия период по линия на икономиката от службите за сигурност се изисква да осигурят условия за провеждане на политиката на БКП – „органите на ДС и задачите, които те решават в това направление винаги са били и сега са функция на партийните решения“. От тях се изисква да търсят и придобиват информация за причините за преките и косвените загуби за България в стойностно или друго изражение.

В средата на 1989 г., при новите условия на принципа на самоуправление, вътрешният министър акцентира на спешната необходимост от усъвършенстване на нормативната уредба тъй като в момента страната е оставена като „разградена мандра“. Българската икономика се намира във все по-задълбочаваща се криза, която ще доведе до влошаване на социално-политическия климат.

Сборникът „Държавна сигурност и българската икономика 1944–1991 г.“ излиза в три части, които съдържат общо 260 документа, подредени по хронологичен принцип. Подбраните документи основно са от фондовете на служебния архив на Министерството с източник МВР (АКРДОПБГДСРСБНА – М), както и запазени от унищожение литерни дела от Центъра и от областните дирекции на МВР.