Графитите: от контракултурата до търговската реклама

Дискусия с участието на съвременни графити артисти и изследователи на графитите

Графитите вече не са само субкултурно или контракултурно явление. Немалка част от тях се създават с разрешението и финасовата подкрепа на местните власти, използвани са за политическа и бизнес реклама. Графитите вече имат статут на изкуство в публична среда, а авторите им са наричани „художници“ или „артисти“. Постепенно графитите и графити изкуството станаха обект на траен изследователски интерес от страна на културолози, изкуствоведи, социолози. Сериозно се дебатират и правните измерения на създаването на графити в публичните пространства на града. Новото място и значение на графитите в съвременната градска култура е ясен симптом за сериозните културни трансформации, настъпили през последните години у нас, които заслужават комплексно изследване и анализ.

Дискусията е част от научно-изследователския проект „Графити в Алма Матер: срещи със съвременната визуална култура на града“, финансиран от Фонд Научни изследвания към Софийския университет. Целта на този проект е научното изследване на графитите като важен елемент от градската визуална култура, както и осигуряването на възможност графитите да присъстват, макар и косвено, в академичната среда и да срещнат различна от обичайната си публика. В рамките на проекта беше реализирана изложба с фотографии на столични графити в галерия „Алма Матер, беше публикувано издание с изследователски текстове на участници в проекта, графити артисти създадоха свое оригинално произведение в близост до една от сградите на Софийския университет.