Изкуството да живееш с идеите: Ивайло Знеполски на 80 години

През миналата година проф. д.ф.н. Ивайло Знеполски чества своя 80-ти юбилей. Кинотеоретик, културолог, семиотик, изследовател на медиите и на историята на близкото минало, той е учен с международно признание. Политик, експерт в сферата на култура и интелектуалец с честна позиция, той има ярък принос за обществените процеси след 1989 г.

Изложбата предлага визуален разказ за различните сфери, в който проф. Знеполски се изявява с присъщата му интелектуална проникновеност и трудолюбие. Този разказ е сглобен от избрани фотографии от личния му архив, съпроводен е от кратките му, понякога елиптични записки.

Изложбата обхваща двата куба на галерия „Алма матер”. В първия куб е подредена експозиция, която проследява академичната дейност като вълнуващо приключение в търсенето на новите идеи. 60 години, отдадени на Академията и на облагородяването на обществото, бележат един пълноценно и интересно преживян интелектуален път, за който избраните фотографии набавят само фрагменти. Изложбата е опит да бъде онагледено усилието, което стои зад респектиращото научно творчество, което обхваща повече от 50 книги и над 100 статии, публикувани в България и чужбина.

Зрителите могат да видят проф. Знеполски като един от „бащите-основатели“ на катедра История и теория на културата при СУ, която тази година чества своя 30-годишен юбилей.

Визуално е документирана и огромната заслуга на проф. Знеполски за включването на българската хуманитарна мисъл в световните дискусии. Под негово ръководство като директор на фондация „Дом на науките за човека и обществото“ е основан форумът „Софийски диалози” – международна платформа за академичен диалог и интелектуален обмен между българската хуманитаристика и изтъкнати мислители на съвременността, чието 25-то издание ще се проведе по време на изложбата. Във форума българската академична и културна общественост имаше възможност да се срещне с най-големите мислители на нашето съвремие, сред които без претенция за изчерпателност можем да споменем Умберто Еко, Юрген Хабермас, Жак Дерида, Пол Рикьор, Чарлз Тейлър, Райнхарт Козелек, Аксел Хонет, Люк Болтански и много други. Фотографиите от форума споделят с публиката моменти от напрегнатите дискусии на конференциите и личните срещи.

Зрителите ще станат свидетели  и на работната среда в основания през 2005 г. от проф. Знеполски Институт за изследване на близкото минало. Проф. Знеполски е умел и ефикасен ръководител на големи изследователски екипи. Пример за това е 5-годишния изследователски проект, подкрепен от Европейския научен съвет, на тема „Режим и общество в Източна Европа (1956-1989). От разширено възпроизводство към политическа промяна“.

Експозицията във втория куб на галерията представя частната и публичната сфери.  Проф. Знеполски има различни социални роли. Той участва в съвещанията на „Кръглата маса“, веднага след 10 ноември 1989 г. Политическият му ангажимент като  заместник-министър и министър на културата от 1991 до 1995 г. остави отпечатъка на отговорното и справедливо управление на процесите в културата.

Фото-разказът представя мигове от детството, войниклъка, студентството, младостта, любовта, сватбата, официалните посещения и мисии, откривания на изложби, церемонии по награждаване, приятелски срещи… Уютът на морската къща и топлият поглед на любимото куче, разговорите с близки приятели и задушевните сбирки на съмишленици правят зрителя съпричастен към съкровените моменти на общуването.

Изложбата включва и видео-интервюта във френски медии, които се прожектират без прекъсване и създават звуковия фон в куба. Текстът на интервютата е преведен и осигурен в печатна форма.

Откриването на изложбата ще се проведе в присъствието на проф. Знеполски, който  ще разкаже любопитни случки, за които фотографиите загатват.


Дизайн, форматираните и възпроизвеждане на фотографиите и сценография на изложбата: Веселин Праматаров

Сканиране на оригиналните фотографии: Димитър Димов

Идеен проект: Жана Дамянова

Спонсори и организатори:

Изложбата се провежда в сътрудничество на катедра „История и теория на културата“ с КЦ при СУ.

Тя е осъществена с финансовата подкрепа на Фонд Научни изследвания при ФФ и на фондация „Дом на науките за човека и обществото“.