ИЗБРОЯВАНЕТО НА СВЕТА Ключове към поезията на Биньо Иванов

С участието на Яна Букова

Модератор: Кирил Василев

Издателство „Аквариус” и Културният център към Софийския университет ви канят на разговор-четене по повод издаването на антологията „Зрящият е хляб“ – избрано от поезията на Биньо Иванов.

„Зрящият е хляб“ е третата книга от поредицата „Поет за поета“ на „Аквариус“, в която съвременни поети представят автори от предишно поколение през своя поглед и подбор – нещо като „своя книга за другия“, както пише издателката Даря Хараланова. Съставител на антологията на Биньо Иванов (1939 – 1998) е Яна Букова.

Целта на този разговор-четене е да разшири социалното присъствие на един от най-мощните, иновативни и многоизмерни автори в българската литература от втората половина на ХХ в. и да изгради пътища за сближаването на максимално широка публика с неговата богата и сложна поезия.

Беседата на Яна Букова, модерирана от Кирил Василев, ще се фокусира върху развитието на поетичния метод на Биньо Иванов във времето, върху отличителните черти на неговата поетична оптика и ключови похвати в изграждането на стиховете му.

Дискусията е отворена за въпросите на публиката.

 

 

Събитието се осъществява подкрепата на програма „Творчески стипендии“ към Национален фонд „Култура“.

 

Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Министерството на културата.