Култура на прехода Образи на прехода в новата българска драма

Какви са образите на прехода в новата българска драма след 1989 г.? Отговори на този въпрос ще представи проф. Камелия Николова в лекцията си „Образи на прехода в новата българска драма“, част от поредицата „Култура на прехода“. След като доц. Михал Груев очерта динамичните историко-политически рамки на прехода, доц. Орлин Спасов направи направи обзор на медиите в този период, а доц. Ани Бурова описа литературните тенденции след 1989 г., вниманието ни се насочва към драматургията и театъра.

В лекцията ще бъде разгледано новото драматургично писане в България след политическата промяна през 1989 г. Ще бъдат откроени приликите и различията в посттравматичното развитие на театъра и драмата в следващите две десетилетия. Ако за театъра, особено през 90-те години на ХХ в., това е време на бурно оживление и цялостна интензивна трансформация, то драмата преживява дълбока екзистенциална криза преди да намери своето място в новото театрално пространство. Фокусът ще е върху основните интерпретации и образи на прехода в различните етапи от развитието на новата българска драма.

Лекцията на проф. Камелия Николова ще се състои на 20 декември от 18:30 ч. в Театралната зала. Модератор на събитието ще бъде доц. Ани Бурова.

Поредицата „Култура на прехода“, инициирана съвместно с екипа на проекта „Преходът след 1989“, анализира не само обществено-политическите събития от периода, но и сложното им отражение в културата и изкуствата, които на свой ред формират образа на прехода в публичното въображение. В изданията ѝ до 24 април ще чуем още как киното, архитектурата и визуалните изкуства осмислят случилото се през последните 30 години.

Събитията от поредицата са с вход свободен. Ето и програмата на следващите лекции:

⚈ 31 януари 2024, 18.30 ч., Театрална зала | Проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева: Образи на прехода в българското игрално кино

⚈ 28 февруари 2024, 18.30 ч., Театрална зала | Д-р Мария Василева: В дебрите на прехода – визуалните изкуства в търсене на изход

⚈ 27 март 2024, 18.30 ч., Театрална зала | Д-р Анета Василева: ВРЕМЕТО Е НАШЕ? 1990-те на архитектурата: битка с модернизма, гаражна архитектура и мутробарок

⚈ 24 април 2024, 18.30 ч., Театрална зала | Проф. Александър Кьосев: Непреходната култура и културата на прехода

 

Лекциите от поредицата „Култура на прехода“ се осъществяват в рамките на научния проект „Преходът след 1989 г. – интерпретации на историческата промяна, социалния опит и културната памет в съвременната българска литература“, подкрепен от Фонд „Научни изследвания“ – МОН (договор № КП-06-Н40/7, 10.12.2019), с базова организация СУ „Св. Климент Охридски“.