Култура на прехода Литературата в контекстите на прехода. Преходът в интерпретациите на литературата

Какви са измеренията на прехода в България от гледната точка на литературата – върху този въпрос ще се фокусира доц. Ани Бурова в следващата лекция от поредицата “Култура на прехода”. След като доц. Михал Груев очерта динамичните историко-политически рамки на прехода, а доц. Орлин Спасов направи направи обзор на медиите в този период, вниманието ни в следващите издания на серията ще се насочи към анализ на ситуацията в различните изкуства.

Периодът след 1989 г. е много динамичен за българската литература. През призмата на проблематиката, свързана с прехода, лекцията ще проследи промените в нея и социалното ѝ битие. Ще бъдат коментирани образите на времето след 1989 г. и на обществото на прехода, създавани в литературата през изминалите три десетилетия. Литературният разказ за близкото минало и съвременността ще бъде видян като алтернатива на този, произвеждан от медиите и масовите представи. Особено внимание ще бъде посветено на романа – жанр, традиционно свързан с осмислянето на исторически и социални преломи и следователно показателен за начина, по който литературата днес участва във формирането на разбиранията и паметта за прехода.

ПоредицатаКултура на прехода, инициирана съвместно с екипа на проекта „Преходът след 1989“, анализира не само обществено-политическите събития от периода, но и сложното им отражение в културата и изкуствата, които на свой ред формират образа на прехода в публичното въображение. В изданията ѝ до 24 април ще чуем още как киното, театърът, архитектурата и визуалните изкуства осмислят случилото се през последните 30 години.

Лекцията на доц. Ани Бурова ще се състои на 29 ноември от 18:30 ч. в Театралната зала. Модератор на лекцията ще бъде проф. Амелия Личева. Събитията от поредицата са с вход свободен. Ето и програмата на следващите лекции:

20 декември 2023, 18.30 ч., Театрална зала | Проф. д.н. Камелия Николова: Образи на прехода в новата българска драма

31 януари 2024, 18.30 ч., Театрална зала | Проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева: Образи на прехода в българското игрално кино

28 февруари 2024, 18.30 ч., Театрална зала | Д-р Мария Василева: В дебрите на прехода – визуалните изкуства в търсене на изход

27 март 2024, 18.30 ч., Театрална зала | Д-р Анета Василева: ВРЕМЕТО Е НАШЕ? 1990-те на архитектурата: битка с модернизма, гаражна архитектура и мутробарок

24 април 2024, 18.30 ч., Театрална зала | Проф. Александър Кьосев: Непреходната култура и културата на прехода

Лекциите от поредицата „Култура на прехода“ се осъществяват в рамките на научния проект „Преходът след 1989 г. – интерпретации на историческата промяна, социалния опит и културната памет в съвременната българска литература“, подкрепен от Фонд „Научни изследвания“ – МОН (договор № КП-06-Н40/7, 10.12.2019), с базова организация СУ „Св. Климент Охридски“.