Либералната демокрация: Исторически превъплъщения и перспективи за бъдещето

Лекция на доц. Огнян Минчев

Свидетели сме на изострен обществен дебат по базисни идеологически разделения в Европа и западния свят. От една страна наблюдаваме динамична метаморфоза на либерализма като основно идейно течение в демократичните системи. От друга – ръст на националния и консервативния популизъм и опити за алтернативни определения на демокрацията като система и обществен процес. Какво се случва с либералната демокрация отвъд идеологическите визии за нейното настояще и бъдеще? Кои са причините за безспорния успех на либералнодемократичното устройство през последните 150-200 години и какви са препятствията пред „натурализирането“ на либералната демокрация в света на глобалната трансформация – общностна, ценностна и познавателна?

По тези въпроси ще говори доц. Огнян Минчев от катедра “Политология” на Философския факултет на СУ във второто събитие от поредицата “Има ли бъдеще либералната демокрация” на 27 април в Конферентната (Огледална) зала на ректората. Поредицата е инициирана от Културният център на Софийския университет и започна с представянето на изследователския проект „Кризата с Covid-19 и бъдещето на либерално-демократичните конституционни модели“. На 27 април позицията си ще представи проф. Огнян Минчев (ФФ), а до края на летния семестър ще чуем още доц. Даниел Смилов (ФФ) и Иван Кръстев (Център за либерални стратегии-Институт за науките за човека, Виена).

Лекцията на проф. Минчев ще се проведе на 27 април от 18.30 ч. присъствено в Нова конферентна (Огледалната) зала на Ректората и ще се излъчва онлайн на https://www.facebook.com/CultureCentreSU


Изображение: Адаптирано от The Sound of Srength in Numbers, Пиетро Солди за Fine Acts/The Greats, CC-BY-NC-SA