Либералната демокрация: Исторически превъплъщения и перспективи за бъдещето

27 април 2022, 18.30 ч.

Нова конферентна зала и онлайн в канала на центъра във фейсбук

Лекция на доц. Огнян Минчев