Има ли бъдеще либералната демокрация Семинар

В последните години либерално-демократичния световен ред, базиран върху суверенитета на националните държави, общата архитектура за сигурност и най-вече върху фундаменталната ценност на правата на човека, има сериозни критици, но има и сериозни защитници.

Имат ли валидност старите ценности в серията от последователни кризи, които преживяваме? Как се променя светът след информационното пресищане, пост-истината и хибридната война, пандемия от COVID-19, реалната война в Украйна и световната конфронтация?

Редно е обаче да си зададем и обратния въпрос: а какво би било бъдещето без либералната демокрация? Дали без нея ще живеем в един по-добър или в един по-ужасен свят? Как се отразява периодът на тези застъпващи се кризи на конституционалните модели, на икономиката и институционалния дизайн, на комуникацията и потоците информация, на свободата на медиите, дискусиите и публичното мнение, на културния живот, на всекидневието на индивидите и обикновените хора? В състояние ли са те да останат граждани?

Културният център на Софийския университет стартира серия от дискусии по тези въпроси. Повод за цялата поредица е международният изследователски проект „Кризата с Covid-19 и бъдещето на либерално-демократичните конституционни модели“, финансиран от Фонд научни изследвания на МНО.

На 16 март от 18:30 ч. в Конферентната зала на СУ предварителните резултати на този проект ще бъдат представени от неговия ръководител проф. Даниел Вълчев (ЮФ) и част от изследователския екип: д-р Първан Симеонов, доц. д-р Борис Попиванов (ФФ), доц. д-р Симеон Гройсман, (ЮФ).

На 7 април позицията си по тези въпроси ще представи проф. Огнян Минчев (ФФ), а до края на летния семестър ще чуем още доц. Даниел Смилов (ФФ) и Иван Кръстев (Център за либерални стратегии-Институт за науките за човека, Виена).

Събитието се провежда присъствено в Конферентната (Огледална) зала в Ректората на СУ и ще бъде предавано онлайн на https://www.facebook.com/CultureCentreSU

***

Проектът „Кризата с Covid-19 и бъдещето на либерално-демократичните конституционни модели“ се осъществява от СУ „Климент Охридски“ с финансиран от Фонд научни изследвания към Министерството на образованието и науката на Република България по конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 г.

Изображение: Адаптирано от The Sound of Srength in Numbers, Пиетро Солди за Fine Acts/The Greats, CC-BY-NC-SA