Лицата на науката доц. Георги Бърдаров: Глобализация и нови демографски модели на XXI век

„Лицата на науката“ е серия от публични видеолекции, в които видни учени от Софийския университет представят работата си за широка аудитория. В първото издание доц. Георги Бърдаров, зам. декан на Геолого-географския факултет и ръководител на катедра „Социално-икономическа география“, разбива някои от разпространените митове за демографската картина у нас.

Лекцията е последвана от дискусия със следващите ни двама презентатори, учени от различни области: доц. Боряна Мусева, ръководител на катедра „Международно право и международни отношения“ в Юридическия факултет, и литературоведът доц. Бойко Пенчев, декан на Факултета по славянски филологии.

Очаквайте „Лицата на науката“ всяка събота тук и в каналите на Културния център в социалните мрежи. Лекциите са на запис – задавайте въпросите си в коментарите, включително през седмицата, и ще им отговорим. Вижте повече за „Лицата на науката“ в страницата ни Научни проекти.

Доц. д-р Георги Бърдаров е зам. декан на Геолого-географския факултет на СУ и ръководител на катедра „Социално-икономическа география“. Освен като учен, той е добре познат и като писател с романите си „Аз още броя дните“, „Absolvo te“ и сборника „27 велики футболни истории“. Трикратен победител в състезанието за оратори, презентатори и разказвачи „Майстор на думите“ и създател на собствен курс по презентационно майсторство.

Водещ специалист по демография и етно-религиозни конфликти, в СУ той преподава още геоурбанистика, регионален анализ на човешките ресурси и селищната мрежа и основи на социално-икономическата география. Автор е на научната монография „Имиграция, конфликти и трансформация на идентичности в ЕС“.

Back to top