Лицата на науката

Следвайки мисията на Културния център да бъде мост между академичната и градската култура, проектът ще направи опит да възроди и модернизира една форма, която е играла огромна роля в популяризацията на науката още от края на XVIII век – интересната и увличаща популярна лекция, като обнови нейния формат със съвременно видео и дигитални интерактивни форми, предназначени за разпространение онлайн.

Вижте излезлите лекции директно в долния плейлист и в канала на Културния център във “Фейсбук”:

 

Изследователски задачи:

Основната изследователска задача, стояща пред екипа на проекта е изследване на начините, по които форма̀та на популярната лекция успешно може да бъде пренесен в дигитална среда, така че от една страна ефективно да представя и популяризира университетската наука, а от друга – да достига и ангажира широк кръг от публики. В тази връзка проекта си поставя следните конкретни изследователски задачи:

  1. Изследване на съществуващите практики и създаване на нов модел на популярна лекция в онлайн пространството, работейки със специалисти в сферата и учени от Софийския университет. Изпробване и усъвършенстване на модела.
  2. Създаване на серия популярни лекции, изнесени от харизматични университетски преподаватели, които да представят своето научно поле на широка публика. Разпространение на видеата в онлайн платформите Facebook и YouTube в две серии – пролетна и есенна.
  3. Събиране и анализиране на статистическите резултати от различни онлайн платформи. Провеждането н специално културологично и социологично изследване с конкретни фокус групи.
  4. Синтезиране на резултатите от проекта в policy paper, който да се разпространи до университетското ръководство и академичния състав на университета и да бъде използван в бъдещи проекти.

Методология:

В сътрудничество със специалисти социолози, експерти в популяризирането на наука и учени от Софийския университет, форматът на популярна научна лекция ще бъде обсъден, анализиран и усъвършенстван. Изведените рамки и препоръки ще бъдат приложени в действие в заснетата през пролетта серия от популярни научни лекции, организирани от Културния център и проведени от видни университетски преподаватели. След анализ на тяхната ефективност – през есента моделът ще бъде усъвършенстван и приложен отново в действие.

Ще се осъществи анализ на публиките в две направления:

  • Изследване на публиките онлайн, посредством инструментите на самите платформи Facebook и YouTube: брой преглеждания (views) на клиповете в момента на излъчването им и динамика на публиката във времето след публикацията им; брой реакции (engagement) – споделяне, харесване, коментари; общ и среден брой прегледани минути от видеоклипа; задържане на вниманието на публиката (audience retention) – процент от зрителите, изгледали съществена част от лекцията. Ще бъде изготвена и обща справка за отразяване на съдържанието в традиционните медии.
  • Изготвяне на социологически анкети по предложение на Културния център, с които ще бъдат изследване възприемането и ефекта на видеата в предварително избрани три фокус групи:
  1. Членове на академичния състав от съответните специалности и студенти;
  2. Кандидат-студенти от съответни профилирани гимназии;
  3. Специалисти по PR и перформативно популяризиране на науката.

Получените резултати ще бъдат подложени на сравнителен социологически, културологичен и перформативен анализ. Ще бъде изготвено финално предложение за модел на популярна научна лекия онлайн, който да може успешно да се разпространи сред научните кръгове в университета.