Магистърска лекция Конкурс за млади учени на Културния център на СУ

В изпълнение на мисията си да бъде мост между Софийския университет и широката общественост и да представя университетската наука Културният център на Софийския университет организира конкурс за магистри със защитена магистърска теза в областта на културата. Целта му е даде възможност за публична изява на млади учени от хуманитарните и социални науки да популяризират своите постижения, а с това и магистърските програми на Софийския университет.

Веднъж в семестъра магистърът, спечелил конкурса, ще развие проблем от дипломната си работа в открита лекция, насочена към колеги и към широка публика. Тя ще бъде излъчена и разпространена чрез медийните канали на Културния център, който изцяло се ангажира с комуникацията и рекламата. В зависимост от епидемичната обстановка ще се определи дали лекцията ще бъде на живо или онлайн.

Избраният магистър ще получи и наградата на Културният център за млад учен в размер от 300 лв., както и възможност за публикация в едно от електронните издания на центъра – списание „Пирон“ или рубриката „Ателие“.

В първото издание на конкурса могат да кандидатстват дипломанти, защитили с отлична оценка теза в областта на културата и придобили магистърска степен през 2021 г. или в рамките на предстоящата сесия през месец март 2022 г.

Номинации (кратка анотация на темата, придружена с писмо от ръководителя на магистърската теза или от ръководителя на катедрата, мотивиращо кандидатурата) се приемат до 21 март на адрес: culturalcenter@uni-sofia.bg

Всички предложения ще бъдат разгледани от научно жури, а излъченият победител ще бъде обявен до 10 април. Магистърската лекция ще бъде организирана и изнесена в рамките на пролетния семестър на 2022 г.

Официалният статут на наградата ще намерите тук: Статут на награда Магистърска лекция