МЕТАМОРФОЗИ Да играем литература

Режисьор: Ани Васева
Актьор: Леонид Йовчев

Дискутанти: Камелия Спасова и Богдана Паскалева

„Метаморфози“ е част от дългосрочния проект на Метеор „Да играем литература“, в чиито рамки класически литературни произведения биват представяни, „разигравани“ на достъпен, съвременен език, и допълвани с коментари, анализи и паралели с други произведения.

„Метаморфози“ от Овидий е едно от най-важните произведения в историята на световната литература. На способността на материята да се трансформира, да се превръща от едно в напълно друго се основава нашето мислене за чудо, за фантазия, за възможност на невъзможното. Какво е метаморфозата, как се случва чудодейната трансформация на една форма в друга? Какво се запазва и какво се губи при метаморфозата? След метаморфозата формата е същата, но променена, или е напълно нова?

В проекта „Да играем литература“ Ани Васева и Леонид Йовчев създават структура, в която се импровизира – в хода на репетициите, продължаващи месеци, структурата постепенно се избистря, но никога не се фиксира докрай, остава жива и динамична. Актьорът разказва, изиграва, предава, интерпретира оригиналния текст, като не учи реплики наизуст, а всеки път текстът „се ражда“ наново. „Метаморфози“ на Метеор представляват не буквално предаване на оригиналния текст, а интерпретация, включваща много допълнителни източници, други версии на митовете, а много често и собствени инвенции. В този смисъл те са „по Овидий“ и са полет както на мисълта, така и на въображението.

Проектът се осъществява от МЕТЕОР с финансовата подкрепа на Министерството на културата.