Годината в класическата музика

ЕКАТЕРИНА ДОЧЕВА

за значимите събития и процеси в класическата музика през изминалата година