Отново в/за публичното пространство

Презентация и разговор с участието на Лъчезар Бояджиев и д-р Силвия Петрова

Част от програмата КРИСТО ЗА НАЧИНАЕЩИ на Лъчезар Бояджиев

„Кристо за начинаещи“ на Лъчезар Бояджиев е проект за личното и споделеното във физическото пространство и въображението. Той  работи с обществената среда и в това се включват градската, медийната, виртуалната среда, които Бояджиев активира с творби, визии, изложби, акции, лекции, въвличайки граждани и колеги. Лъчезар Бояджиев е признат експерт по творчеството, практиките и методите на Кристо и Жан-Клод, но за първи път разработва проект като художник, а не като критик, теоретик, лектор и историк на изкуството. „Кристо за начинаещи“ е пилотен проект на Галерия Sarieva и фондация „Отворени изкуства“ в програмата Sarieva Open Arts. 

След изложбата „Жан-Клод за начинаещи“, която разгледа образите на „силните момичета“ в публичното пространство, Лъчезар Бояджиев продължава дискусията за видимостта на жената в изкуството и общественото пространство. Заедно с д-р Силвия Петрова, културолог и експерт в сферата на медийната публичност, ще задават въпроси за силните, независими и ярко изявени жени, които заявяват и отстояват позициите си, творят и съществуват извън ограничения и норми. Както Бояджиев вече спомена, това е разговор, който „все тлее без да започва“, въпреки огромното си значение в и извън артистичните среди.

Публиката е поканена да се включи в дискусията за фигурата на човека и артиста, жена и/или мъж, в публичното пространство, във всичките му проявления, буквални или преносни, и определянето на идентичността в тях. Правата на индивида – придобити или извоювани, наложени или закрепени в закон, в миналото и днес, в медиите и/или в градската среда, около паметниците или в отсъствието на такива – все теми, които ще се дискутират.

Като че ли художествените действия и намеси в публичното пространство зависят от поне две качества на артиста, за да имат въздействие и конструктивна ефективност – смелост и съпричастност. Първото е необходимо, за да се оспори статуквото и да се даде начало на процес на предоговаряне на използването на общественото пространство. Второто е необходимо, за да може това предизвикателство да взаимодейства по някакъв начин с другите „агенти“ в „полето“ – т.нар. публика, която, що се отнася до публичното пространство, винаги вече е там и участва като активен „агент“, а не само като пасивен зрител. Няма значение коя точно част от публичното пространство или, ако предпочитате, зона разглеждаме тук – градското пространство или медийното пространство, или институционалната среда на арт пространствата (и други превъплъщения на идеята за „белия куб“). Но има голямо значение какъв отпечатък, профил и „идентичност“ на конкретния контекст се налага на художниците – какви са очакванията, регулациите, настроенията, материалните аспекти и така нататък, чак до прословутия патриархален ред.

В този разговор на 29 ноември 2022 г. в София ще се концентрираме върху въпроса за самоовластяването на жените артисти/агенти в публичното пространство. (Мъжките такива са овластени и така, по дефиниция, и по толкова много начини…). 

Лъчезар Бояджиев, Берлин/София, октомври-ноември, 2022

Лъчезар Бояджиев (1957, София) е сред най-изтъкнатите художници, родени и работещи в България. Автор с богата международна практика, той е публична личност с ясна критична позиция на балканската и международната художествена сцена. Като художник, куратор и преподавател той допринася за установяването на нови дефиниции на изкуството и практиката, за нови дискурси и за еманципацията на по-младото поколение художници в родината си. Медиите, с които работи, варират от рисунки и живопис до фотография, инсталации, видео и известните му вече обиколки/пърформанси в различни градове и изложби. Лъчезар Бояджиев е един от първите в своето поколение художници, които полагат основите на съвременното изкуство в България след средата на 80-те години на миналия век. С образование в областта на историята и теорията на изкуството, Бояджиев създава изкуство, което не се подчинява както на традиционните норми, така и на социалните условия в страната му; в творчеството му цялата амбивалентност на социалистическото минало е поставена във връзка с глобалните промени.

През годините Лъчезар Бояджиев е участвал в многобройни биеналета, групови изложби, конференции и резиденции, обхващащи територии от Сао Пауло до Кванджу и от Санта Фе до Сингапур, както и почти навсякъде в Европа. Негови творби са част от музейни, корпоративни и частни колекции по целия свят.

Силвия Петрова (1979, София) е доктор по обществени комуникационни и информационни науки и преподавател в катедра „Културология“ в Югозападния университет „Неофит Рилски“. Завършила е бакалавърска степен по Културология и магистърска по Културна антропология в катедра „Теория и история на културата” на Софийския университет. Защитава дисертационен труд по специалност „Масова култура” във Факултета по журналистика и масови комуникации, катедра „Печат и книгоиздаване”. Интересите й са в областта на масовата култура, феминизма, лайфстайл журналистиката, новите медии.

Проектът се реализира с финансовото съдействие на „Едногодишен грант 2021 г.“ на Национален фонд „Култура“.