Ре-тур: Градът на фокус Златен век: урбанистичен или политически проблем

През последните десетилетия архитектурният облик на София се промени драстично. От началото на 1990-те години развитието на столицата следва траектории на краткосрочно планиране, които превърнаха града в строителна площадка на многобройни, но фрагментирани интервенции. Сборът от тези автономни, локални корекции все по-често предизвиква противоречиви оценки и интерпретации, но въпреки това дебатите и решенията за споделената ни градска среда продължават да са достъпни единствено за тесен кръг от специалисти и администратори. Липсва сериозен публичен разговор, който да постави архитектурата и градоустройството в по-широк социокултурен, политически и дори естетически контекст.
С цел да предизвика по-широк дебат, Културният център на Софийския университет организира серия от дискусии на тема „РЕ-ТУР: Градът на фокус“. Техният замисъл е да бъде изведен разговорът за архитектура и градоустройството от тесния кръг на професионалните среди и да се насърчи диалога между граждани, активисти и експерти. Всеки месец ще се провеждат дискусии по избрани казуси с различни мащаби, чрез които максимално обстойно ще бъдат обходени различни теми и места на напрежение в града. Модератор на поредицата е арх. Слава Савова.
Първият разговор ще се проведе на 6 март от 18:30 ч. в Театралната зала и ще бъде на тема „Златен век: урбанистичен или политически проблем“.
Събеседници на арх. Слава Савова ще бъдат:
– арх. Антонина Илиева (катедра „Обществени сгради“ на АФ при УАСГ)
– арх. Пламен Мирянов (Артекс Инжинеринг АД, проектант на „Златен век“)
– арх. Павел Янчев (архитект и урбанист, част от Градоскоп София и DDS+ Брюксел, Белгия)
– Войслав Тодоров (общински съветник, член на Инициативен комитет „Лозенец“).
Строежът на „Златен век“ е една от темите, които предизвикват полярни мнения в обществото. В контекста на климатичната криза сгъстяването на градската тъкан чрез концентрирано високо строителство на определени места би могло да бъде предпоставка за по-ефективно оползотворяване на природни ресурси, а също и двигател за по-равнопоставен достъп до възможности за социална и икономическа мобилност. Така ли е в случая със „Златен век“? Добре ли е една отделна и самотна нова сграда да променя традиционния силует на града? Дебатът за тази сграда ще бъде конкретен, но ще постави и по-общия въпрос за урбанистичната стратегия при многоетажното ново строителство в града – кой и как го обмисля, кой го разрешава, кой има полза от него и кой е ощетен.
Следващи дискусии от поредицата:
10 април – Междублоковите пространства: запустелите поляни на обществения живот
8 май – Минералните бани на София
22 май – Инфраструктурни връзки и социални разделения
5 юни (дискусия на терен) – Женски пазар: обновяване или обезлюдяване